Ieremias, cap. 12, 14-17; 13, 1-11, cf. LXX

14. Că acestea zice Domnul pentru toți vecinii cei răi: „Pe cei care se ating de moștenirea Mea, pe care am împărțit-o poporului Meu, Israil, iată, Eu îi smulg pe ei din pământul lor, iar pe Iudas îl voi scoate din mijlocul lor!

15. Și va fi, după [ce] pe Mine [Eu] am să-i scot pe ei, [că] Mă voi întoarce [la ei] și îi voi milui pe ei. Și îi voi locui pe ei, pe fiecare, întru moștenirea sa și pe fiecare întru pământul său.

16. Și va fi, învățându-se [aceștia], dacă or să învețe calea poporului Meu [de] a se jura numelui Meu: «Domnul trăiește [ζῇ Κύριος]», precum au învățat pe poporul Meu a se jura lui Baal, și vor fi zidiți în mijlocul poporului Meu.

17. Iar dacă nu or să se întoarcă, de aceea voi îndepărta neamul acela [cu] ridicare și [cu] pieire”.

Capitolul 13

1. Acestea zice Domnul: „Mergi și câștigă-ți ție cingătoarea cea de in [περίζωμα λινοῦν] și pune-o în jurul șalelor tale! Iar prin apă nu va trece”.

2. Și am dobândit cingătoarea, după cuvântul Domnului, și am pus-o în jurul șalelor mele.

3. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zicându-mi:

4. „Ia cingătoarea cea dimprejurul șalelor tale și ridică-te și mergi către Eufratis [Εὐφράτης[1]]/ Eufrat și ascunde-o pe ea acolo, în gaura pietrei [ἐν τῇ τρυμαλιᾷ τῆς πέτρας]!”.

5. Și am mers și am ascuns-o pe ea în Eufratis, precum mi-a poruncit mie Domnul.

6. Și a fost, după multe zile, și [că] a zis Domnul către mine: „Ridică-te [și] mergi către Eufratis și ia de acolo cingătoarea, pe care ți-am poruncit ție [ca] să o ascunzi acolo!”.

7. Și am mers către râul Eufratis și am săpat și am luat cingătoarea din locul [în] care am îngropat-o pe ea acolo. Și, iată, [ea] era stricată cu totul, care [ca] să nu folosească întru [la] nimic!

8. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zicându-mi:

9. „Acestea zice Domnul: Așa voi strica semeția Iudasului și semeția Ierusalimului.

10. [Voi strica] semeția cetății acesteia, pe cei care nu voiesc a auzi cuvintele Mele și [care] au mers după dumnezeii cei străini [pentru] a le sluji lor și a li se închina lor, și [ei] vor fi precum brâul acesta, care nu va fi folosit întru [la] nimic.

11. Că[ci], precum se lipește cingătoarea împrejurul șalelor omului, așa am lipit către Mine casa lui Israil și toată casa Iudasului, [ca] să Îmi fie Mie întru popor numit și spre laudă și spre slavă. Dar [ei] nu au ascultat de Mine.


[1] Forma de N., pentru că în text e forma de Ac. τὸν Εὐφράτην.