Psalmul al 42-lea al Sfântului Dosoftei în formă actualizată

Judecă-mă, Doamne, și de pâră mă izbăvește,
de limbă vicleană, de om care rău gândește!
Și mă scoate, Doamne, că Tu-mi ești putere,
la loc de război, fără de scădere!
Pentru ce mă lepezi, de petrec în jale,
cu față mâhnită, cu veșminte rele,
când vine pizmașul de mă tot îngână
peste toată vremea și-mproașcă cu tină?
Ci să-Ți fie milă, să-mi trimiți lumină,
dreptatea Ta să o văd senină!
Să mă iei de mână și să-mi fii povață
spre sfântul Tău munte, să-Ți grăiesc în față!
Unde Ți-ai întinsu-Ți cortul cel de slavă,
să intru cu daruri fără de zăbavă,
la sfântul jertfelnic, cu jertfe curate,
să-mi faci bucurie, Doamne și-Împărate!
Ca-n tinere zile să-Ți cânt în lăute,
cântece de slavă de pe strune multe.
Și să mă rog Ție, o, Dumnezeu[le] Sfinte,
că Tu porți de grijă ca și mai-nainte.
Voie rea nu-ți face, suflete sărmane,
nici nu te scârbi, suspinând cu jale,
ci să ai nădejde spre Domnul curată,
că-ți va-ntinde milă cu mână-ndurată!