Istoria literaturii române (vol. 3)

Pagina sursă a cărții.

Cartea în format PDF.

*

Cuprins

Divanul sau poezia judecății (4-59)

Istoria ieroglifică: o viziune tradițională asupra existenței sau ilustrarea temelor majore ale literaturii medievale (60-139)

Poetul Dimitrie Cantemir (140-638)

Posteritatea literară a lui Dimitrie Cantemir (639-693)

Sfântul Efrem Sirul și Dimitrie Cantemir (694-701)

Cântecul I al lui Antioh Cantemir (702-705)

Poezia prozei lui Ion Creangă (706-714)

Erudiția lui Creangă (715-735)

Elemente creștine în Povestea lui Harap-Alb (736-756)

Psalmul al 45-lea al Sfântului Dosoftei în formă actualizată

Dumnezeu ne este scut și sprijinire,
ajutor în scârbe ce vin cu grăbire.
Pentru aceea nu ne mai cuprinde frica,
nici în lume n-avem grijă de nimica,

chiar de-am vedea pământul izbit de vânt iute,
care munții-n mare poate să-i strămute,
marea valuri-nalte urlând să ridice
și să le izbească de munți, să-i despice.

Cu-alergarea apei, Domnul veselește
sfânta Sa cetate și-ntreagă o ferește.
Și-a pregătit în ea casă ce străluminează
Domnul, și din ea nu se depărtează.

La vreme de grijă, sfânta Lui cetate
n-o va strica nimeni, în nicio parte,
căci din zori de ziuă Domnul o-ntărește,
sfânta Sa cetate, și-ntreagă o ferește.

Toată-mpărăția de păgânătate
ridice războaie-ntr-a lor răutate,
căci Domnul din casă răspuns va trimite
și se vor înmuia limbile-mpietrite.

Că-n ceasul în care Dumnezeu trimite cuvântul
tremură păgânii și cu tot pământul.
Domnul lui Iacov, la ceas de năvălire,
ne este nouă zid, cu a Sa sprijinire.

În oștile noastre, Domnul este-n frunte:
Îl văd toți păgânii făcând război iute.
Cine-a prins de veste, să vină să vadă
pe-mpăratul nostru la război cum pradă.

Dar Domnul oprește numai cu cuvântul
oști ce se ridică de pe tot pământul.
Arcurile sfărâmă, săbiile frânge,
sulițe și scuturi cu focul le-ncinge.

„Părăsiți războiul”, Dumnezeu vă spune,
„și să Mă cunoașteți, când vă chem pe nume.
Că Dumnezeu altul nu-i, afar’ de Mine,
și Mă voi înălța peste limbile păgâne,
de Mă vor cunoaște, cu tot Răsăritul,
popoarele toate de pe-ntreg pământul”.

În lucrurile noastre,-n toate este Domnul,
cu oști necuprinse, să știe tot omul,
că ne este-aproape într-a Sa sprijinire
Domnul lui Iacov, la ceas de năvălire.