Psalmul al 51-lea al Sfântului Dosoftei în formă actualizată

Dreptul se va cruța ca un măslin,
iar păcătosul se va tăia ca un spin[1].

Ce te lauzi, cela ce ești tare,
cu mânia ce pufnești în zare,
de faci toată ziua răutate
și cu limba-ți scornești nedreptate
ca dintr-un brici ascuțit pe cute[2]?

Faci vicleșug și-nșelăciuni multe,
toată strâmbătatea ți-este dragă
și cuvântul drept îți e de șagă.
Iubești a-mpresura cu cuvântul
și cu limba, să-nșeli tot pământul.

Dar Dumnezeu te va strica cu totul
și te va rupe de unde ți-e locul.
Căci te va săpa de la rădăcină
de nu ți se va mai ști de tulpină,

nici nu te vei mai vedea-n țară dulce,
căci la viața veșnică nu te vor duce,
ci vei fi străin de sfânta țară,
de vei fi privit cu ocară.

Și cu frică, râzând[3], îți vor zice cuvinte:
„Iată, omule, c-ai stat fără minte
și n-ai cerut de la Dumnezeu putere,
ci te-ai semețit întru avere
rezemându-te-n deșertăciune
și lipsindu-te de-nțelepciune”.

Iar eu Îți grăiesc înainte
ca un măslin rodit, Doamne Sfinte,
căci nu lipsesc din sfânta Ta casă
cu făgăduință și cu jertfă grasă,
nădăjduind, Doamne,-ntr-a Ta milă,
întru veci să-mi fii tărie și slavă lină!

Și-Ți mulțumesc că mi-ai dat răbdare
întru numele Tău cu-așteptare!
Și de mine Sfinții își vor face
bucurie în viață cu pace.


[1] Distih care nu face parte din psalm, ci a fost adăugat de Sfântul Dosoftei.

[2] Cute (sg), cute (pl) = piatră de gresie folosită pentru ascuțit unelte tăioase.

[3] Drepții vor zice astfel, cei ce au frică de Dumnezeu, dar râd de nădejdea vană a omului păcătos, care se încrede în puterile lui.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.