Psalmul al 53-lea al Sfântului Dosoftei în formă actualizată

Doamne, mă izbăvește
cu sfântul Tău nume,
fă-mi judecată-n lume
și-ntreg mă ferește!

Cu a Ta putere,
grijă când am multă,
Tu, Doamne, mi-ascultă,
ruga din tăcere!

Căci se ridicară
asupra-mi păgânii
și cu toți străinii,
de mă-mpresurară.

Și nu-Ți știu de frică,
când sfântul Tău nume,
ce-i vestit în lume,
’l-iau într-o nimică.

Ci mie mi-e fală
Domnul, sufletește,
de sunt și trupește
întreg, fără sminteală.

Celor ce-mi fac supărare
le va veni răul
din tot adevărul
și le va cădea-n spinare.

Vestire peste lume,
Doamne, Îți voi face,
cu jertfe de pace,
sfântului Tău nume!

Căci mă voi veseli
când Tu mă vei scoate
din scârbele toate,
să n-aibă ce pricini

vrăjmașii, să-mi caute.
Și-ntr-a lor cădere,
stând [eu] fără scădere,
să-i văd de departe.