Ieremias, cap. 16, 9-21, cf. LXX

9. Pentru că acestea zice Domnul, Dumnezeul lui Israil: „Iată, Eu stric din locul acesta, înaintea ochilor voștri și în zilele voastre, glasul de bucurie și glasul de veselie, glasul de mire și glasul de mireasă!

10. Și va fi, când ai să-i vestești poporului acestuia toate cuvintele acestea și or să zică către tine: «Pentru ce a grăit Domnul împotriva noastră toată relele acestea? Care [este] nedreptatea noastră și care [este] păcatul nostru [cu] care am păcătuit înaintea Domnului, Dumnezeului nostru?»,

11. și [că acestea] le vei grăi lor: «Pentru că M-au părăsit pe Mine părinții voștri, zice Domnul, și mergeau după dumnezeii cei străini și le-au slujit lor și li s-au închinat lor și pe Mine M-au părăsit și legea Mea nu au păzit-o,

12. iar voi ați făcut rău mai mult decât părinții voștri. Și, iată, voi mergeți fiecare după cele plăcute ale inimii voastre celei rele [pentru] a nu asculta [ca să nu ascultați] de Mine!

13. Și vă voi arunca pe voi din pământul acesta întru pământul pe care nu îl cunoscuserăți [l-ați cunoscut] voi și părinții voștri, iar acolo veți sluji altor dumnezei, care nu vă vor da vouă milă [οἳ οὐ δώσουσιν ὑμῖν ἔλεος].

14. Pentru aceasta, iată, vin zile, zice Domnul, și nu vor [mai] zice încă: <Domnul trăiește, Cel care i-a ridicat pe fiii lui Israil din pământul Egiptosului>,

15. ci: <Domnul trăiește, Cel care a ridicat casa lui Israil din pământul cel de la miazănoapte și de la toate țările care au fost alungate acolo>! Și îi voi înapoia pe ei întru pământul lor, pe care li l-am dat părinților lor.

16. Iată [ἰδοὺ], Eu îi trimit pe pescarii cei mulți [Ἐγὼ ἀποστέλλω τοὺς ἁλεεῖς τοὺς πολλούς][1], zice Domnul, și îi vor pescui pe ei [καὶ ἁλιεύσουσιν αὐτούς]! Și după acestea îi voi trimite pe vânătorii cei mulți și [aceștia] îi vor vâna pe ei deasupra a tot muntele și deasupra a tot dealul și din găurile pietrelor [καὶ ἐκ τῶν τρυμαλιῶν τῶν πετρῶν].

17. Că[ci] ochii Mei sunt în toate căile lor și nu a[u] fost ascuns[e] [s-au ascuns] nedreptățile lor înaintea ochilor Mei.

18. Și voi răsplăti îndoite nedreptățile lor și păcatele lor, în[tru] care au spurcat pământul Meu cu [trupurile] cele moarte ale urâciunilor lor și cu fărădelegile lor cu care au păcătuit [cei] din moștenirea Mea»”.

19. Doamne, [Tu ești] tăria mea și ajutorul meu și scăparea mea în ziua celor rele! Către Tine neamurilor vor veni de la marginea pământului[2] și vor zice că: „Pe idolii cei mincinoși i-au dobândit părinții noștri [ψευδῆ ἐκτήσαντο οἱ πατέρες ἡμῶν εἴδωλα] și nu este în[tru] ei folosul [καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς ὠφέλημα] [nostru]”.

20. Oare își va face omul lui însuși dumnezei [εἰ ποιήσει ἑαυτῷ ἄνθρωπος θεούς]? Dar aceștia nu sunt dumnezei [καὶ οὗτοι οὔκ εἰσιν θεοί]!

21. „Pentru aceasta, iată, Eu le voi arăta lor, în vremea aceasta, mâna Mea[3] și le voi face cunoscută lor puterea Mea și vor cunoaște [ei] că numele Meu [este] Domnul [καὶ γνώσονται ὅτι ὄνομά Μοι Κύριος]!


[1] Profeție despre trimiterea Sfinților Apostoli la propovăduire. Iar urmașii acestora, ai pescarilor celor duhovnicești, vor fi vânătorii cei duhovnicești, care vor continua lucrarea apostolică în Biserica lui Dumnezeu.

[2] Profeție despre intrarea neamurilor păgâne, prin convertire și Botez, în Biserică.

[3] Le voi arăta pe Fiul Meu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *