Ieremias, cap. 18, 1-12, cf. LXX

1. Cuvântul, care a fost de la Domnul, către Ieremias, zicându-i:

2. „Ridică-te și te coboară întru casa olarului [οἶκον τοῦ κεραμέως] și acolo vei auzi cuvintele Mele!”.

3. Și m-am coborât întru casa olarului și, iată, el își făcea lucrul pe pietre

4. și i-a căzut vasul pe care el îl făcea cu mâinile sale! Și el, din nou, l-a făcut pe acela alt vas, precum i-a plăcut înaintea lui să-l facă.

5. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zicând:

6. „Oare, precum olarul acesta, nu voi putea să vă fac pe voi? Casa lui Israil, iată, ca lutul olarului voi sunteți în mâinile Mele!

7. Sfârșit voi grăi asupra neamului sau asupra împărăției, [ca] să-i îndepărtez pe ei și [pentru] a-i pierde.

8. Și are să se întoarcă neamul acesta de la toate cele rele ale lor și Mă voi pocăi pentru cele rele pe care am socotit să le fac lor [καὶ μετανοήσω περὶ τῶν κακῶν ὧν ἐλογισάμην τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς].

9. Și sfârșit voi grăi asupra neamului și asupra împărăției, [pentru] a se zidi din nou și a se sădi.

10. Și or să facă cele rele înaintea Mea, [pentru] a nu auzi glasul Meu, și Mă voi pocăi pentru cele bune pe care am grăit să le fac lor [καὶ μετανοήσω περὶ τῶν ἀγαθῶν ὧν ἐλάλησα τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς].

11. Iar acum zi către oamenii Iudasului și către cei care locuiesc [în] Ierusalim: «Iată, Eu zidesc împotriva voastră cele rele [ἰδοὺ Ἐγὼ πλάσσω ἐφ᾽ ὑμᾶς κακὰ] și gândesc împotriva voastră gând [καὶ λογίζομαι ἐφ᾽ ὑμᾶς λογισμόν]! Așadar, să se întoarcă fiecare de la calea sa cea rea și mai bune veți face obiceiurile voastre!»!”.

12. Și au zis: „Ne vom îmbărbăta, că[ci] după întoarcerile [τῶν ἀποστροφῶν][1] noastre vom merge și fiecare vom face cele plăcute ale inimii sale celei rele”.


[1] După întoarcerile noastre de la Dumnezeu, adică după idolii noștri.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.