Ieremias, cap. 20, 1-8, cf. LXX

1. Și Pashor [Πασχωρ], fiul lui Emmir [Εμμηρ], preotul – și acesta era pus povățuind [să povățuiască] casa Domnului – l-a auzit pe Ieremias profețind cuvintele acestea.

2. Și l-a lovit pe el și l-a aruncat pe el în[tr-o] cădere de apă [καὶ ἐνέβαλεν αὐτὸν εἰς τὸν καταρράκτην], care era în poarta casei, lepădată de sus [ἀποτεταγμένου τοῦ ὑπερῴου], care era în casa Domnului.

3. Și l-a scos Pashor pe Ieremias din căderea de apă, iar Ieremias i-a zis lui: „Nu [te numești] Pashor, ci mai degrabă pribeag [μέτοικον], [căci așa] a chemat Domnul numele tău!

4. Pentru că acestea zice Domnul: «Iată, Eu te dau pe tine spre pribegie [μετοικίαν] împreună cu toți prietenii tăi! Și [aceștia] vor cădea în sabia vrăjmașilor lor, iar ochii tăi vor vedea [acestea]. Iar pe tine și pe tot Iudasul vă voi da întru mâinile împăratului Babilonului. Și îi vor înstrăina pe ei și îi vor tăia pe ei cu săbiile.

5. Și voi da toată tăria cetății acesteia și toate trudele ei și toate vistieriile împăratului Iudasului întru mâinile vrăjmașilor săi și îi vor duce pe ei întru Babilon [Βαβυλών[1]].

6. Iar tu, și toți cei care locuiesc în casa ta, veți merge în[tru] robie și în Babilon vei muri. Și acolo vei fi îngropat tu și toți prietenii tăi, cărora le-ai profețit lor cele mincinoase [οἷς ἐπροφήτευσας αὐτοῖς ψευδῆ]»”.

7. M-ai amăgit pe mine, Doamne, și am fost amăgit. Ai apucat și Te-ai întărit, făcându-mă [pe mine] spre râs [și] toată ziua am rămas batjocorit.

8. Că[ci cu] cuvântul cel amar al meu voi râde, [iar] necredința și nefericirea le voi chema [ἀθεσίαν καὶ ταλαιπωρίαν ἐπικαλέσομαι]. Că[ci] mi s-a făcut mie cuvântul Domnului spre ocară și spre batjocură [în] toată ziua mea.


[1] Forma de N., pentru că în text e forma de Ac. Βαβυλῶνα.