Ieremias, cap. 22, 1-10, cf. LXX

1. Acestea zice Domnul: „Mergi și te coboară întru casa împăratului Iudasului și vei grăi acolo cuvântul acesta!

2. Și vei zice: «Ascultă cuvântul Domnului, împăratule ale Iudasului, cel care șezi pe tronul lui David, tu și casa ta și poporul tău și cei care intră [prin] porțile acestea!

3. Acestea zice Domnul: <Faceți judecată și dreptate și scoateți-l pe cel care a fost jefuit din mâna celui care îi face rău lui, iar pe prozelit, pe orfan și pe văduvă nu-i asupriți! Și nu fiți neevlavioși, iar sânge nevinovat să nu vărsați în locul acesta!

4. Pentru că, dacă, făcând [așa], aveți să faceți cuvântul acesta, și [atunci] vor intra împărații prin porțile casei acesteia, șezând pe tronul lui David, și s-au urcat ei pe care[1] și pe cai, [cât] și copiii lor și poporul lor.

5. Dar dacă nu aveți să faceți cuvintele acestea, asupra Mea M-am jurat [κατ᾽ Ἐμαυτοῦ ὤμοσα]>, zice Domnul, <că spre pustiire va fi casa aceasta [ὅτι εἰς ἐρήμωσιν ἔσται ὁ οἶκος οὗτος]>»”.

6. Că acestea zice Domnul împotriva casei împăratului Iudasului: „Galaadul[e] [Γαλαάδ], [deși] tu [Îmi ești] Mie începutul Libanosului, de nu am să te pun pe tine întru pustiu, [printre] cetățile [ce] nu vor fi locuite.

7. Și voi aduce asupra ta om nimicind și toporul său, și vor tăia cedrii cei aleși ai tăi și îi vor arunca întru foc.

8. Și vor trece neamurile prin cetatea aceasta și vor zice fiecare către aproapele său: «Pentru ce Domnul a făcut așa cetății acesteia mari?».

9. Și vor zice: «Pentru care [că] au părăsit făgăduința Domnului, Dumnezeului lor și s-au închinat dumnezeilor celor străini și le-au slujit lor».

10. Nu îl plângeți pe cel care a murit și nici [nu] îl jeliți pe el! Plângeți [cu] plângere pe cel care pleacă, că[ci] nu se va [mai] întoarce încă și nici nu are să mai vadă pământul părinților săi”.


[1] Se referă la carele de război.

2 comentarii la „Ieremias, cap. 22, 1-10, cf. LXX”

  1. Saruta mana, Parinte Dorin! Foarte multe pasaje din Sfintii Profeti ne spun ca a asculta de Dumnezeu si a face voia Lui inseamna a face dreptate, a nu nedreptati pe nimeni si a compatimi cu cei ce sufera, a-i ajuta pe cei saraci si smeriti, pe cei pe care nu-i ajuta nimeni, a nu fura avutia sau cinstea altuia etc, etc. Dumnezeul nostru intotdeauna S-a ingrijit de binele tuturor si S-a maniat pe cei care au fost nedrepti si pagani la inima. Dumnezeul nostru S-a revelat dintotdeauna ca Dumnezeul dreptatii si al milei. Multumim ca ne restituiti adevarul Sfintelor Scripturi, Parinte, in limba lor vie, autentica! Binecuvantati si iertati!

    1. Da, Domnule Luca, El S-a îngrijit și Se îngrijește de toate cele ale vieții și ale mântuirii noastre! Dumnezeu să vă bucure în tot lucrul cel bun! Și vă mulțumesc că ne sunteți mereu aproape!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *