Psalmul al 60-lea al Sfântului Dosoftei în formă actualizată

Mă rog, Dumnezeul meu, Tu să-mi socotești
rugămintea ce mă rog, și să o primești!
Când strig de la margine, de peste hotar,
Tu, Doamne, auzi-mă la Sfântul Altar!

Și când sunt în voie rea, Tu să nu mă lași:
ca pe stâncă să mă sui la al Tău locaș!
Și povață Tu să-mi fii, cale de scăpat,
de la fața vrăjmașului, reazim și turn înalt,

petrecând în casa Ta, într-acoperământ,
supt sfânta Ta aripă, viață pe pământ.
Căci Tu, Doamne, îmi asculți ruga ce grăiesc
și mi-ai dat cu Sfinții Tăi parte să trăiesc,

în moșia ce le-ai dat, în loc desfătat,
și-mpăratului vei da să stea neschimbat.
Și din neam în neam să-i dai, s-ajungă lung trai,
dinaintea Domnului, celui pe care l-ai pus crai.

Mila și-adevărul lui, cine le va grăi,
să le poată cugeta în veci ce-ar trăi?
Și numelui Tău cel sfânt, întru zile lungi,
ce-am făgăduit îi voi da, cu jertfe, cu rugi.