Ieremias, cap. 22, 11-30, cf. LXX

11. Pentru că acestea zice Domnul către Sellim [Σελλημ], fiul lui Iosias [Ἰωσίας], cel care împărățește, despre Iosias, tatăl său, care a ieșit din locul acesta: „Nu se va mai întoarce acolo,

12. ci acolo, în locul [în] care l-am mutat pe el, va muri și nu va [mai] vedea încă pământul acesta.

13. O, cel care zidește casa sa nu cu dreptate și camerele sale cele de sus nu în[tru] judecată! Din cauza [sa] aproapele său va lucra fără preț [παρὰ τῷ πλησίον αὐτοῦ ἐργᾶται δωρεὰν] și plata sa nu îi va fi dată lui.

14. Și-a zidit sieși casă bine măsurată, [cu] camerele cele de sus aerisite, [cu] ferestre deosebite și încastrate în cedru [καὶ ἐξυλωμένα ἐν κέδρῳ] și unse cu pământ roșu [καὶ κεχρισμένα ἐν μίλτῳ].

15. Oare nu vei împărăți, că[ci] tu ești întărâtat de către Ahaz [Ἀχάζ], tatăl tău? [Iar ei] nu vor mânca și nu vor bea. [Și] era mai bine [ca] tu a face [să faci] judecată și dreptatea cea bună.

16. Nu au cunoscut, nu au judecat judecata celor smeriți și nici judecata nevoiașului. [Și] nu este aceasta să nu Mă cunoști [a nu Mă cunoaște] tu pe Mine?”, zice Domnul.

17. „Iată, nu sunt ochii tăi și nici inima ta bună [bune], ci întru lăcomia ta și întru sângele cele nevinovat, [pentru] a-l vărsa pe el, și întru nedreptate și întru a face ucidere! ”.

18. Pentru aceasta, acestea zice Domnul către Ioachim [Ἰωακίμ], fiul lui Iosias, împăratul Iudasului: „Vai de omul acesta [οὐαὶ ἐπὶ τὸν ἄνδρα τοῦτον]! Nu or să-l jelească pe el[, zicând:] «O, frate [ὦ ἀδελφέ]!» și nici nu-l vor plânge pe el[, zicând:] «Vai mie, Doamne [οἴμμοι Κύριε]!».

19. Îngroparea măgarului va fi îngropată [ταφὴν ὄνου ταφήσεται], cel care a fost măturat va fi aruncat dincolo de poarta Ierusalimului [συμψησθεὶς ῥιφήσεται ἐπέκεινα τῆς πύλης Ιερουσαλημ]”.

20. [Și Domnul a zis:] „Suie-te întru Libanos [Λίβανος] și strigă! Și întru Vasan [Βασαν] dă glasul tău! Și strigă înspre dincolo de mare [καὶ βόησον εἰς τὸ πέραν τῆς θαλάσσης], că[ci] au fost zdrobiți toți iubiții tăi [ὅτι συνετρίβησαν πάντες οἱ ἐρασταί σου]!

21. Am grăit către tine în[tru] căderea ta[1] și [tu] ai zis: «Nu voi asculta». Aceasta [este] calea ta. [Căci] din tinerețea ta nu ai ascultat glasul Meu.

22. [Pe] toți păstorii tăi îi va păstori vântul [πάντας τοὺς ποιμένας σου ποιμανεῖ ἄνεμος] și iubiții tăi în[tru] robie vor ieși [καὶ οἱ ἐρασταί σου ἐν αἰχμαλωσίᾳ ἐξελεύσονται], că[ci] atunci vei fi rușinat și vei fi necinstit de toți cei care te iubesc pe tine.

23. Locuind în Libanos, încuibându-te în cedri vei suspina [ἐννοσσεύουσα ἐν ταῖς κέδροις καταστενάξεις], când or să-ți vină ție durerile nașterii ca [celei] născând”.

24. „Eu trăiesc”, zice Domnul, „[iar] dacă, fiind, are să fie Iehonias [Ἰεχονίας], fiul lui Ioachim, împăratul Iudasului, pecetea [ἀποσφράγισμα] pe mâna cea dreaptă a Mea, de acolo te voi smulge pe tine.

25. Și te voi da pe tine întru mâinile celor care caută sufletul tău, de care tu te temi de fața lor, [te voi da pe tine] întru mâinile haldeilor.

26. Și te voi lepăda pe tine și pe maica ta, pe cea care te-a născut pe tine, acolo, întru pământul [în] care nu ai fost născut, și acolo vei muri,

27. iar întru pământul, [pentru] care ei se roagă [cu] sufletele lor, nu or să se întoarcă”.

28. „A fost disprețuit Iehonias ca vasul care nu este nevoia sa, că[ci] a fost scos și a fost aruncat întru pământul pe care nu îl cunoscuse.

29. Pământule, pământule, auzi glasul Domnului!

30. Scrie pe omul acesta: omul cel surghiunit [ἐκκήρυκτον ἄνθρωπον]! Că nu are să mai crească încă din sămânța lui bărbat șezând pe tronul lui David, stăpânitorul în[tru] Iudas”.


[1] Întru căderea ta în păcat. Pe când tu păcătuiseși.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *