Ieremias, cap. 23, 1-14, cf. LXX

1. „O [ὦ], păstorii [οἱ ποιμένες], cei care risipesc și pierd oile pășunii Mele [οἱ διασκορπίζοντες καὶ ἀπολλύοντες τὰ πρόβατα τῆς νομῆς Μου]!”.

2. Pentru aceasta, acestea zice Domnul: „[Spun acestea] către cei care păstoresc pe poporul Meu. Voi ați risipit oile Mele și le-ați alungat pe acestea și nu le-ați cercetat pe ele. Iată, Eu Mă răzbun asupra voastră după obiceiurile cele rele ale voastre!

3. Și Eu îi voi primi pe cei rămași ai poporului Meu din tot pământul [în] care i-am alungat pe ei acolo și îi voi așeza pe ei întru pășunea lor și vor fi sporiți [vor spori] și vor fi înmulțiți [se vor înmulți].

4. Și le voi ridica lor păstori care îi vor păstori pe ei și nu vor (mai) fi temători încă [nu se vor mai teme încă] și nici [nu] vor [mai] fi înfricoșați [și nici nu se vor mai înfricoșa]”, zice Domnul.

5. „Iată, vin zile”, zice Domnul, „și îi voi ridica lui David pe Răsăritul cel drept [Ἀνατολὴν δικαίαν], iar Împăratul[1] va împărăți și va înțelege și va face judecată și dreptate pe pământ!

6. În zilele Sale va fi mântuit Iudasul, iar Israilul se va sălășlui nădăjduind. Și acesta [este] numele Său, [cu] care Îl va [vor] chema pe El: Domnul Iosedec [Κύριος Ιωσεδεκ].

7. Pentru aceasta, iată, vin zile”, zice Domnul, „și nu vor [mai] zice încă: «Domnul trăiește, [Cel] care a scos casa lui Israil din pământul Egiptosului»,

8. ci: «Domnul trăiește, [Cel] care a adunat toată sămânța lui Israil din pământul de miazănoapte și din toate țările [în] care i-a alungat pe ei acolo și i-a înapoiat pe ei în pământul lor»!”.

9. [Iar] în[tru] Profeți [s-a zis]: „A fost zdrobită inima mea în[tru] mine. A[u] fost clătinat[e] toate oasele mele. Am fost făcut ca omul zdrobit și ca omul cuprins de vin de la fața Domnului [καὶ ὡς ἄνθρωπος συνεχόμενος ἀπὸ οἴνου ἀπὸ προσώπου Κυρίου][2] și de la fața bunei-cuviințe a slavei Sale [καὶ ἀπὸ προσώπου εὐπρεπείας δόξης Αὐτοῦ].

10. Că[ci] de la fața acestora a plâns pământul. Au fost uscate pășunile pustiului. Și alergarea lor a fost rea, iar tăria lor nu [a fost] așa[3]”.

11. [Și acestea a zis Domnul:] „Că[ci] Preotul și Profetul au fost spurcați și în Casa Mea am văzut răutățile lor.

12. Pentru aceasta să fie calea lor întru alunecarea lor în întuneric [διὰ τοῦτο γενέσθω ἡ ὁδὸς αὐτῶν αὐτοῖς εἰς ὀλίσθημα ἐν γνόφῳ]! Și vor fi împiedicați [se vor împiedica] și vor cădea în ea [el[4]], pentru că voi aduce peste ei cele rele în anul cercetării lor [ἐν ἐνιαυτῷ ἐπισκέψεως αὐτῶν]”, zice Domnul.

13. „Și în profeții Samariei am văzut nelegiuiri: au profețit prin Baal [ἐπροφήτευσαν διὰ τῆς Βααλ][5] și au rătăcit pe poporul Meu, Israil.

14. Și în profeții Ierusalimului le-am văzut pe cele îngrozitoare: preacurvind și mergând în[tru] minciuni și ajutând mâinile cele rele, [ca] să nu se întoarcă fiecare de la calea lui cea rea. [De aceea,] toți Mi s-au făcut Mie ca Sodoma [Σόδομα] și cei care locuiesc [în] el ca Gomorra [Γόμορρα]”.


[1] Răsăritul cel drept și Împăratul fiind Hristos Dumnezeu.

[2] Ca omul umplut de beția dragostei dumnezeiești.

[3] Nu a fost tărie. Căci și-au pierdut tăria lor.

[4] În întunericul Iadului.

[5] Au profețit în mod mincinos, în mod demonic.