Ieremias, cap. 23, 29-40, cf. LXX

29. „[Oare] nu [sunt] cuvintele Mele ca focul arzând [οὐχὶ οἱ λόγοι Μου ὥσπερ πῦρ φλέγον]”, zice Domnul, „și ca toporul tăind piatra [καὶ ὡς πέλυξ κόπτων πέτραν]?

30. Pentru aceasta, iată, Eu [zic acestea] către profeți[1]”, zice Domnul Dumnezeu, „[către] cei care fură cuvintele Mele fiecare de la aproapele său!

31. Iată, Eu [zic acestea] către profeți, [către] cei care scot profețiile limbii [τοὺς ἐκβάλλοντας προφητείας γλώσσης][2] și, dormitând, [este] dormitarea lor!

32. Iată, Eu [zic acestea] către profeții cei care profețesc visele cele mincinoase și le povesteau pe ele și au rătăcit pe poporul Meu cu minciunile lor și cu înșelătorii lor! Iar Eu nu i-am trimis pe ei și nu le-am poruncit lor și [cu] folos nu vor folosi pe poporul acesta.

33. Și dacă or să te întrebe pe tine poporul acesta sau preotul sau profetul, zicând: «Care [este] câștigul Domnului?»[,] și [atunci] le vei zice lor: «Voi sunteți câștigul!». Dar Eu vă voi sparge pe voi”, zice Domnul.

34. „Iar profetul și preotul și poporul, care or să zică [cum că ei sunt] «câștigul Domnului», și [atunci] pe omul acela și pe casa lui îl voi răzbună [îi voi răzbuna].

35. Că așa veți zice fiecare către aproapele său și fiecare către fratele său: «Ce a răspuns Domnul?» și «Ce a zis Domnul?».

36. Și nu o mai numiți încă «câștigul Domnului»! Că[ci] «câștigul omului» va fi cuvântul său”.

37. Și pentru ce a zis [acestea] Domnul, Dumnezeul nostru?

38. Pentru aceasta, acestea zice Domnul Dumnezeu: „Pentru ce au zis cuvântul acesta: «câștigul Domnului»? Iar [Eu] am trimis către voi, zicându-vă: «Nu veți [mai] zice: <câștigul Domnului>».

39. Pentru aceasta, iată, Eu vă iau și vă sparg pe voi și pe cetatea pe care v-am dat-o vouă și părinților voștri!

40. Și vă voi da pe voi [la] ocara cea veșnică și [la] necinstea cea veșnică [καὶ δώσω ἐφ᾽ ὑμᾶς ὀνειδισμὸν αἰώνιον καὶ ἀτιμίαν αἰώνιον], care nu va fi uitată [nu vor fi uitate][ ἥτις οὐκ ἐπιλησθήσεται][3]”.


[1] Către profeții mincinoși.

[2] Care scot „profeții” doar pe gură, dar care nu au nimic de-a face cu Dumnezeu. Care se prefac că sunt Profeți și spun numai cuvinte goale.

[3] La pedeapsa Iadului.