Psalmul al 66-lea al Sfântului Dosoftei în formă actualizată

Doamne, îndură-Te și ne binecuvintează-n viață,
de-Ți străluminează peste noi sfânta față,
și ne miluiește ca să-Ți cunoaștem pașii
pe pământ, unde-i merge să ne-nfrângi vrăjmașii.

Să-Ți mărturisească popoare și gloate
izbânda ce-ai făcut, și limbile toate!
Neamurile s-aibă voie bună,
căci întru Cel Drept judeci pe toți împreună!

Și limbilor toate le vei deschide cale,
pe pământ, să țină poruncile Tale.

Mulțimile toate să-Ți mărturisească,
Ție, Doamne Sfinte, și să-ți mulțumească
de belșug de roade ce și-au dat pământul,
căci ne-ai urat bine, Doamne, cu cuvântul!

Spor și fericire ne-ai dat întru plinire,
iar limbilor toate s-aibă teamă de Tine.