Ieremias, cap. 26, 1-13, cf. LXX

1.

2. „[Spun acestea] Egiptosului, [aflat] în puterea lui Farao al lui Nehao [Φαραω Νεχαω], împăratul Egiptosului, care era la râul Eufratis, în Harhamis [Χαρχαμις], [și] pe care l-a bătut Nabuhodonosor, împăratul Babilonului, în anul al 4-lea al lui Ioachim, împăratul Iudasului.

3. Luați arme și scuturi și duceți-vă la război!

4. Înșeuați caii! Încălecați caii și puneți-vă pe [cap] căștile voastre! Scoateți-vă sulițele și îmbrăcați platoșele voastre!

5. Că[ci] de ce vă înspăimântă ei și plecați? Pentru că, dindărăt, cei tari ai lor vor fi loviți [cu] fuga. Au fugit și nu s-au întors, înconjurând [ei] împrejur”, zice Domnul.

6. „Să nu fugă cel ușor și să nu se mântuie cel tare la miazănoapte, [în] cele de la Eufratis [Εὐφράτης]! [De aceea,] au slăbit [și] au căzut.

7. Cine [este] acela, [care] precum râul va sui și ca râurile își mișcă apa [sa, pentru că]

8. apele Egiptosului ca râul va sui [vor sui]? Și [el] a zis: «Mă voi sui și voi acoperi pământul [ἀναβήσομαι καὶ κατακαλύψω γῆν] și voi nimici [pe cei] locuind [care locuiesc] în[tru] el [καὶ ἀπολῶ κατοικοῦντας ἐν αὐτῇ]».

9. Încălecați pe cai! Pregătiți carele[1]! Ieșiți [la luptă]! Luptătorii etiopienilor și ai libiesilor [λίβυες]/ libienilor au fost înarmați [cu] arme, [dar] și lidii [λυδοί]/ lidienii. Suiți-vă! Întindeți arcul!”.

10. Iar [în] ziua aceea [vom fi cu] Domnul, Dumnezeul nostru. [Va fi] ziua răzbunării [ἡμέρα ἐκδικήσεως], [ca] să Se răzbune [El] pe vrăjmașii Săi. [Și] atunci [îi] va mânca sabia Domnului și [aceasta] va fi împlinită și va fi îmbătată [se va îmbăta] de sângele lor, că[ci] jertfa Domnului Savaot [vine] din pământul de miazănoapte, [de] la râul Eufratis.

11. „Suie-te, Galaadule [Γαλαάδ], și ia rășină [ῥητίνην] fecioarei, fiicei Egiptosului! Întru deșert ai înmulțit vindecările tale, [iar] folosul nu îți este ție[2].

12. Au auzit neamurile glasul tău și strigarea ta a umplut pământul, că[ci] luptătorul către luptător a slăbit [și] în[tru] aceasta[3] au căzut amândoi”.

13. [Și acestea sunt cuvintele] pe care le-a grăit Domnul în mâna lui Ieremias [ἃ ἐλάλησεν Κύριος ἐν χειρὶ Ιερεμιου], [ca] să meargă Nabuhodonosor, împăratul Babilonului, [și] să lovească pământul Egiptosului [τοῦ κόψαι τὴν γῆν Αἰγύπτου].


[1] Carele de război.

[2] Și n-ai niciun folos de pe urma lor.

[3] Și în luptă au murit amândoi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *