Ieremias, cap. 26, 14-28, cf. LXX

14. „Vestiți înspre Magdolos [Μαγδωλός][1] și porunciți înspre Memfis [Μέμφις]! Ziceți: «Stai și pregătește-te, că a mâncat sabia tisa [τὴν σμίλακά][2] ta!

15. Pentru ce a fugit boul Apis [ὁ Ἆπις ὁ μόσχος], cel ales de tine? Nu a rămas, că[ci] Domnul l-a slăbit pe el,

16. [dar] și mulțimea sa a slăbit și a căzut. Și fiecare zicea către aproapele său: <Avem să ne ridicăm și avem să ne întoarcem către poporul nostru, spre patria noastră, de la fața sabiei celei elinești>».

17. Chemați numele lui Farao al lui Nehao, al împăratului Egiptosului: Saon-esbi-emoid [Σαων-εσβι-εμωηδ]!”.

18. „Eu trăiesc”, zice Domnul Dumnezeu, „că[ci] precum Itavirionul [τὸ Ἰταβύριον] în munți și precum Carmilosul [Κάρμηλος][3] în mare va veni.

19. Vasele înjghebării [σκεύη ἀποικισμοῦ][4] dă-ți-le ție, fiică locuind Egiptosul! Că[ci] Memfisul spre stingere va fi și [așa] va fi chemat. Vai, pentru că nu [v]a [mai] fi [nimeni] locuind în[tru] el!

20. Juninca [este cea] care a fost înfrumusețată, Egiptosul, [iar] cârpa cea de la miazănoapte [ἀπόσπασμα ἀπὸ βορρα] a venit împotriva ei.

21. Și cei năimiți ai ei [sunt] în ea ca vițeii cei îngrășați, hrănindu-se întru ea. Pentru că și ei au fost întorși. Și au fugit împreună [și] nu au stat. Că[ci] ziua pieirii a venit pe[este] ei și ceasul răzbunării lor.

22. Glasul [va fi] precum al șarpelui șuierând. Că[ci] în nisip vor merge. Cu topoarele vor veni împotriva ei, [vor veni] ca tăind pomii.

23. Vor tăia dumbrava ei”, zice Domnul Dumnezeu, „că[ci] nu are să-și închipuie că se înmulțește [înmulțesc] mai mult decât lăcusta și nu le este [cunoscut] numărul lor[5].

24. A fost rușinată fiica Egiptosului. A fost dată întru mâinile poporului de la miazănoapte.

25. Iată, Eu îl răzbun pe Amon [Ἀμών], pe fiul ei, împotriva lui Farao și împotriva celor care s-au încrezut în el!

26.

27. Iar tu nu ai să te temi, robul Meu, Iacove, și nici nu ai să te înspăimânți, Israile, pentru că, iată, Eu mântuind [te mântui] pe tine, [pe cel] de departe, și pe sămânța ta din robia lor! Și se va întoarce Iacov și va tăcea și va adormi și nu va fi cel care îl tulbură pe el.

28. Nu te teme copilul Meu, Iacove”, zice Domnul, „că[ci] împreună cu tine sunt Eu! Că[ci Eu] voi face sfârșit în[tru] tot neamul [ποιήσω συντέλειαν ἐν παντὶ ἔθνει], în[tru] care te-am alungat pe tine acolo, iar pe tine nu te voi face să [te] sfârșești. Și te voi pedepsi pe tine întru judecată, dar pe tine, pe cel nevinovat, [Eu] nu te voi pedepsi”.


[1] Un oraș din Egipt, cf. LSJM Lexicon, p. 1071, in BW 10.

[2] A se vedea: https://ro.wikipedia.org/wiki/Tisa_(arbore).

[3] Idem: https://ro.wikipedia.org/wiki/Muntele_Carmel.

[4] Ale coloniei.

[5] Și nu li se cunoaște numărul lor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *