Predică la cei doi Sfinți Dimitrios [26-27 octombrie 2020]

Iubiții mei[1],

Sfinții au știut în viața lor să Îl îndure pe Dumnezeu, dar să îi îndure și pe oameni. Pentru că au făcut din sufletul lor o așteptare smerită a voii Sale, o continuă rugăciune, o blândețe plină de evlavie, o iubire recunoscătoare. Tocmai de aceea, ei s-au împodobit cu multă bunătate și smerenie, Sfintele lor Moaște vorbindu-ne în mod viu, în mod accentuat, despre sfințenia vieții lor. Pentru că noi avem Sfintele lor Moaște, tocmai pentru că sufletele lor, aflate în Împărăția lui Dumnezeu, sunt pline de curăție și de sfințenie.

Luni și marți îi pomenim în acest an pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrios [Δημήτριος] și pe Sfântul Cuvios Dimitrii [Дими́трий][2]. Și, unite cu duminica trecută, avem trei zile liturgice, trei zile de bucurie, trei zile de prăznuire. Pentru că Sfinții sunt bucuriile cele veșnice ale lui Dumnezeu, dar sunt și ale noastre, ale nevrednicilor robilor Săi. Pentru că de la ei învățăm să ne mântuim și de la ei sorbim harul cel dumnezeiesc, care e viața noastră cea veșnică.

Mănăstirea Sfântului Cuvios Dimitrii „se află la 10 km de orașul Ruse [Русе, în Bulgaria[3],] și la 100 km de București, în valea pitorească a râului Rusenski Lom, în care au fost descoperite Moaștele Sfântului”[4]. Și el s-a nevoit într-o peșteră, care dăinuie până azi[5]. O peșteră de nevoință, de însingurare față de oameni, pentru ca să se poată sfinți împreună cu Dumnezeu.

Și ca el trebuie să facem și noi! Să transformăm casele noastre în case de rugăciune și de studiu, în case de evlavie și de slujire a lui Dumnezeu. Pentru că El trebuie să fie întâiul în toate în viața noastră și nimeni altcineva.

Sfântul Mare Mucenic Dimitrios a trăit în timpul Împăratului roman Maximianus[6] și a fost martirizat la vârsta de 36 de ani, pe 26 octombrie 306[7]. A fost martirizat în plină tinerețe, când mai putea să facă multe lucruri bune. Viața lui a fost tăiată de pe pământ în mod sângeros, dar sufletul său a fost sălășluit de Dumnezeu împreună cu toți Sfinții și Îngerii Lui. Pentru că scopul vieții noastre este Împărăția lui Dumnezeu. Și dacă ajungem acolo, atunci ne-am împlinit menirea noastră pe pământ.

Sfântul Cuvios Dimitrii a trăit în secolul al 13-lea în Bulgaria de azi[8]. Și el e pomenit pe 27 octombrie, pe când Sfântul Mare Mucenic Dimitrios, cel care este grec de neam, e pomenit pe 26 octombrie. Iar Sfântul Cuvios Dimitrii a adormit fără ca cineva să îi mai facă Înmormântare. Căci, „cunoscându-și dinainte ceasul morții, și-a ales ca mormânt un loc apropiat, între două pietre, unde singur s-a dus și și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu”[9]. Iar „după mai multă vreme, crescând apele râului Lom, s-a surpat malul de lângă peșteră și au căzut mai multe pietre din stâncă, între care [erau și] cele între care se aflau Moaștele Sfântului, care au căzut în apă. Iar după o vreme, Sfântul s-a arătat unei fete bolnave, zicându-i să-l scoată din apă, iar el o va tămădui. Copila a zis [această vedenie] părinților ei, care au mers împreună cu Preoți și cu o mulțime mare de oameni, [și] au aflat Moaștele sale neputrezite și luminate”[10] de slava lui Dumnezeu.

Pentru că trupul său cel neînmormântat, dar îndumnezeit de slava lui Dumnezeu care era în el, nu a putrezit și nici nu s-a stricat căzând în apă. Căci în Sfintele Moaște a început deja marele proces al învierii celei de obște. Ele sunt mărturiile vii ale învierii universale, ale învierii tuturor celor adormiți. Pentru că toți vom învia la venirea a doua a Domnului, cea întru slavă, dar fiecare având în el conținutul vieții sale început în viața sa pământească. Pentru că unii vom învia pentru Împărăția lui Dumnezeu cea veșnică, pe când alții pentru Iadul cel veșnic.

Iar Sfintele sale Moaște, ale Sfântului Cuvios Dimitrii, sunt acum în Catedrala Patriarhală de la București, pe când cele ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrios sunt în Catedrala Mitropolitană din Tessalonic[11]. Și mulțimi mari de oameni vin zilnic ca să se închine în fața lor. Pentru că cei credincioși îi simt vii și prezenți în viața lor, atâta timp cât îi ajută mereu întru toate.

Sfântul Dimitrios a fost martirizat prin străpungerea sa cu lăncile [lanceis perforari] [PL 129, col. 717]. Dar cel străpuns de lănci a izvorât mir din Sfintele sale Moaște! De aceea, el este Mare Mucenic [ὁ Μεγαλομάρτυρας], dar și Izvorâtor de mir [ὁ Μυροβλύτης][12]. Iar minunile lor, ale Sfinților lui Dumnezeu, sunt pentru ca ei să ne încredințeze de viața dumnezeiască care este întru ei. Pentru că toate le fac prin slava lui Dumnezeu, care e viața lor și viața noastră cea veșnică.

În troparul său, Sfântul Mare Mucenic Dimitrios este numit „mare apărător în[tru] primejdii [μέγαν εὕρατο ἐν τοῖς κινδύνοις]”[13]. Mare apărător al nostru întru primejdiile de tot felul. Prin care noi așteptăm mare milă [τὸ μέγα ἔλεος] de la Dumnezeu[14]. Pentru că rugăciunile sale cele pentru noi, Îl fac pe Dumnezeu să fie milostiv față de noi, păcătoșii. Pe când troparul Sfântului Cuvios Dimitrii ne vorbește despre asceza lui, prin care s-a mântuit și s-a sălășluit împreună cu Sfinții Îngeri ai lui Dumnezeu[15]. Dar condacul Sfântului Cuvios Dimitrii ne vorbește, ca și troparul Sfântului Mare Mucenic Dimitrios, de implicarea sa continuă în viața noastră. Pentru că îi cerem să ne apere de toate nevoile, ca unul care are îndrăzneală către Dumnezeu[16].

– Însă de ce are îndrăzneală către Dumnezeu Sfântul Cuvios Dimitrii, Părintele nostru?

– Pentru că și-a sfințit viața sa și acum este în intimitatea lui Dumnezeu, în Împărăția Lui, și se roagă, plin de dragoste pentru noi, pentru mântuirea noastră. Are îndrăzneală pentru noi datorită iubirii lui față de Dumnezeu și față de noi. Îndrăzneala lui față de Dumnezeu e din iubire și din grijă față de noi. Pentru că el dorește ca și noi să fim acolo unde este el, adică în Împărăția cea veșnică a lui Dumnezeu.

Sfântul Cuvios Dimitrii a fost păstor de vite, pe când Sfântul Mare Mucenic Dimitri a fost guvernatorul Tessalonicului[17]. Ocupațiile lor zilnice însă nu i-au scos din ritmul vieții lor duhovnicești, din ritmul vieții lor interioare. Și nu i-au scos, pentru că grija lor fundamentală era grija mântuirii lor. Pentru că nici pe noi nu ne poate scoate nimic și nimeni din grija noastră pentru mântuirea noastră, dacă ea e grija noastră fundamentală.

De aceea, iubiții mei, viața cu Dumnezeu e viața clipă de clipă cu El și nu doar din când în când! Cine trăiește cu Dumnezeu, trăiește continuu cu El și se bucură de toată intimitatea lui cu Dumnezeu. Pentru că se bucură de simțiri, de luminări, de vederi și de minuni dumnezeiești în viața lui, adică de toată grija lui Dumnezeu pentru a ne mântui pe noi. Căci atunci când noi avem doar grija mântuirii și Dumnezeu sporește în noi tot ajutorul și toată luminarea Lui cea dumnezeiască. Fiindcă El ne dă să sporim duhovnicește pe măsura râvnei noastre pentru viața cu El.

Multă sănătate celor care își sărbătoresc astăzi și mâine ziua patronimică și tuturor celor care îi iubesc pe Sfinții Dimitrios, Părinții noștri, astăzi și mâine pomeniți! Dumnezeu să ne întărească pe toți, în tot lucrul cel bun, pentru rugăciunile Sfinților Săi! Amin.


[1] Începută la 11. 42, în zi de miercuri, pe 21 octombrie 2020. Soare, 13 grade, vânt de 5 km/ h.

[2] Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Dmitry.

[3] Cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Ruse.

[4] Cf. https://basilica.ro/foto-pe-urmele-sfantului-dimitrie-cel-nou-in-bulgaria/.   [5] Ibidem.

[6] A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Maximian.

[7] Cf. https://www.teologiepentruazi.ro/2019/10/25/predica-la-cei-doi-sfinti-dimitrios-2019/.

[8] Cf. https://ro.orthodoxwiki.org/Dimitrie_cel_Nou_din_Basarabi.

[9] Ibidem. [10] Ibidem.

[11] A se vedea: https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Sfântul_Dumitru_din_Salonic și https://basilica.ro/sfintii-dimitrie-unul-pastor-altul-guvernator-acelasi-nume-in-cer-si-pe-pamant/.

[12] Cf. https://www.synaxarion.gr/gr/sid/990/sxsaintinfo.aspx.

[13] Ibidem. [14] Ibidem.

[15] Cf. https://doxologia.ro/tropar/troparul-sfantului-cuvios-dimitrie-cel-nou-ocrotitorul-bucurestilor.

[16] Cf. https://doxologia.ro/tropar/condacul-sfantului-cuvios-dimitrie-cel-nou-ocrotitorul-bucurestilor.

[17] Cf. https://basilica.ro/sfintii-dimitrie-unul-pastor-altul-guvernator-acelasi-nume-in-cer-si-pe-pamant/.

8 comments