Ieremias, cap. 27, 16-28, cf. LXX

16. Nimiciți cu totul sămânța din Babilon, ținând secera în[tru] vremea secerișului! [Iar] de la fața sabiei celei elinești, fiecare întru poporul său se vor [va] întoarce și fiecare întru pământul său va fugi.

17. Oaia rătăcită [este] Israil, [iar] leii au alungat-o pe ea. Cel dintâi a mâncat-o pe ea împăratul Assurului [Ασσουρ], iar după el [i-a mâncat] oasele ei împăratul Babilonului”.

18. Pentru aceasta, acestea zice Domnul: „Iată, Eu Mă răzbun pe împăratul Babilonului și pe pământul său precum M-am răzbunat pe împăratul Assurului!

19. Și-l voi întoarce pe Israil întru pășunea sa și va paște [acesta] în Carmilos și în muntele lui Efrem și în Galaad și va fi umplut sufletul său [καὶ πλησθήσεται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ][1].

20. [Iar] în zilele acelea și în vremea aceea vor căuta nedreptatea lui Israil [τὴν ἀδικίαν Ισραηλ] și [ea] nu va [mai] fi [καὶ οὐχ ὑπάρξει], și păcatele lui Iudas [τὰς ἁμαρτίας Ιουδα] și nu or să le afle [καὶ οὐ μὴ εὑρεθῶσιν], că[ci] milostiv voi fi celor care au rămas pe pământ[2]”, zice Domnul.

21. „Cu amărăciune pune piciorul pe[este] el și pe[este] cei care locuiesc în el! Răzbună-te, sabie, și nimicește!”, zice Domnul. „Și fă după toate câte îți poruncesc ție!

22. [Căci] glasul de război și zdrobirea cea mare [sunt] în pământul haldeilor.

23. Cum a fost sfărâmat și a fost zdrobit ciocanul a tot pământul [ἡ σφῦρα πάσης τῆς γῆς]? Cum a fost făcut spre stingere Babilonul în [mijlocul tuturor] neamurilor?

24. Vor năvăli asupra ta și vei fi cucerit, o, Babilonule, și nu vei cunoaște [când va fi aceasta]! [Pentru că] ai fost aflat și ai fost luat, că[ci] Domnului te-ai împotrivit.

25. A deschis Domnul comoara Sa [ἤνοιξεν Κύριος τὸν θησαυρὸν Αὐτοῦ] și a adus vasele urgiei Sale [καὶ ἐξήνεγκεν τὰ σκεύη ὀργῆς Αὐτοῦ], că[ci] lucrul Domnului, Dumnezeului [a toate], [este] în pământul haldeilor,

26. că[ci] au venit vremurile sale[3]. Deschideți hambarele sale! Cercetați-l pe el ca pe o peșteră și nimiciți-l cu totul pe el! Să nu fie rămășița sa[4]!

27. Uscați-l de toate roadele sale și să se coboare spre tăiere! Vai lor [οὐαὶ αὐτοῖς], că vine ziua lor și vremea răzbunării lor [ὅτι ἥκει ἡ ἡμέρα αὐτῶν καὶ καιρὸς ἐκδικήσεως αὐτῶν][5]!”.

28. [Se va auzi] glasul fugind și mântuindu-se din pământul Babilonului, [ca] să vestească întru Sion răzbunarea de la Domnul, Dumnezeul nostru.


[1] Dumnezeu va umple sufletul său cu slava Lui.

[2] Profeție despre mântuirea noastră prin Hristos Domnul.

[3] S-a împlinit vremea pentru ca el, Babilonul, să fie pedepsit.

[4] Să nu mai rămână niciunul din el!

[5] Vremea în care Dumnezeu Se va răzbuna pe ei.