Ieremias, cap. 27, 29-38, cf. LXX

29. „Porunciți celor mulți împotriva Babilonului! Întinzând arcul [cu] totul, ridicați-vă asupra lui [de jur-]împrejur! Să nu[-i] fie lui mântuindu-se [a se mântui]! Răsplătiți-i lui după faptele sale, după toate câte a făcut! Faceți-i lui [aceasta], că[ci] către Domnul s-a împotrivit, [către] Dumnezeul Cel Sfânt al lui Israil!

30. Pentru aceasta vor cădea cei tineri ai săi în[tru] cele largi ale sale[1], iar toți bărbații [și] luptătorii săi vor fi lepădați”, a zis Domnul.

31. „Iată, Eu [sunt] împotriva trufiei tale”, zice Domnul, „că[ci] vine ziua ta și vremea răzbunării tale[2]!

32. Va slăbi trufia ta și va cădea și nu va fi cel care te ridică pe tine [cel care să te ridice pe tine]. Și voi aprinde focul în dumbrava sa și va mânca toate cele dimprejur ale sale”.

33. Acestea zice Domnul: „[Babilonul] a fost asupritor. Fiii lui Israil și fiii lui Iudas [au fost asupriți] împreună [de către el]. Toți cei care au fost robiți de ei au fost asupriți de [către] ei, că[ci] nu au voit să îi alunge pe ei[3].

34. Și Cel care îi răscumpără pe ei [καὶ ὁ λυτρούμενος αὐτοὺς], Cel tare [ἰσχυρός], Domnul [Κύριος], Atotțiitorul [Παντοκράτωρ]: [acesta este] numele Lui. [Iar El] judecată va judeca față de împotrivitorii Săi, pentru că are să șteargă pământul și Se întărâtă [παροξυνεῖ] [Se va întărâta] [asupra] celor care locuiesc Babilonul.

35. Sabie asupra haldeilor și asupra celor care locuiesc Babilonul și asupra marilor[4] lui și asupra celor înțelepți ai săi!

36. Sabie asupra luptătorilor săi! Iar [ei] vor fi slăbiți.

37. Sabie asupra cailor lor și asupra carelor lor [de război]! Sabie asupra luptătorilor lor și asupra celui amestecat [καὶ ἐπὶ τὸν σύμμικτον][5], cel [care este] în mijlocul său [τὸν ἐν μέσῳ αὐτῆς][6], și [asupra celor care] vor fi ca femeile [καὶ ἔσονται ὡσεὶ γυναῖκες[7]]! Sabie asupra comorilor sale! Și [ei] vor fi risipiți.

38. În apa sa a nădăjduit [Babilonul]. Și vor fi rușinați, că[ci] este pământul celor ciopliți [ὅτι γῆ τῶν γλυπτῶν ἐστιν][8] și cu insule care se lăudau [καὶ ἐν ταῖς νήσοις οὗ κατεκαυχῶντο].


[1] Pe străzile cetății.

[2] Vremea în care Mă voi răzbuna pe tine.

[3] Din Babilon, ca să se poată întoarce în Israil, în țara lor.

[4] Asupra celor mari din ei, a celor de vază.

[5] Cu dublă semnificație: ori căsătorit cu o femeie păgână, ori într-o relație de preacurvie cu o rudă apropiată.

[6] Al Babilonului.

[7] Se referă la bărbații homosexuali pasivi. Care sunt considerați „femei” de către partenerii lor.

[8] Este pământul idolilor.