Psalmul al 71-lea al Sfântului Dosoftei în formă actualizată

Doamne, dă-Ți judecata împăratului,
dreptatea și puterea sfatului,
să le țină Fiul său, ce-L are,
să domnească, să fie Crai tare,
să-Ți judece lumea-ntru dreptate,
să n-aibă sărmanii strâmbătate!

Pacea-n lume ca munții să crească,
dreptatea dealurile să-și ivească!
Să facă sărmanilor judecăți,
celor asupriți să le dea plăți,
pe clevetitor și pe pârâș să-i alunge
și puterea celor nedrepți s-o sece!

Și să trăiască precum soarele Craiul
și ca luna să-I fie lung traiul!
Și să treacă peste neam de neam,
căci S-a pogorât fără alean
pe arie ca roua pe lână
și pe pământ ca picătura lină.

În zilele Sale dreptatea va lumina
ca pe mulțime de pace să stea,
până când se va ridica luna,
ca să-mpărățească-ntotdeauna,
de la mare și până la mare,
în tot pământul Domn cu așezare.

Etiopienii-nainte-I să cadă,
să se-nchine și-n pace să șadă!
Și vrăjmașii lui țărâna vor linge,
când spre-a se-nchina Lui se vor strânge.
Împărații de la Marea Albă
Vor veni la El cu daruri spre slujbă.

Și din ostroave, toți craii,
daruri Îi vor aduce cu anii.
Împărații arabi și Saba
Îi vor da daruri și-i vor privi slava.
Și I se vor închina toți craii,
toți păgânii slujindu-i cu anii.

Că pe cel sărman îl va izbăvi
și pe cei săraci îi va milui.
Cu mâna Sa cea îndurată
le va da Împăratul plată.
Din nedreptate și din camătă
îi va răscumpăra cu judecată.

Și va fi cinstit sfântul Lui nume
înaintea lor, de se va ști-n lume.
Căci va trăi cu-mpărăție dulce
și arabii aur I-or aduce.
Pentru El făgăduinți vor face,
toată ziua-L vor lăuda cu pace.

Belșug mare să rodească-n țară
și să fie și peste hotare,
să se-nalțe spicul ca Libanul
să le prisosească în tot anul!
Și vor înflori cei din cetate,
ca iarba, plini de bunătate!

Fericit va fi sfântul Lui nume,
în toți vecii, și slăvit în lume,
că mai înainte de soare trăiește
numele Lui, de se proslăvește.
Și întru el se vor binecuvânta
semințiile pământului, și-l vor cânta.

Și neamurile toate vor zice:
să trăiască Împăratul! Ferice!
Binecuvântat să fii, Doamne Sfinte,
pentru minunile ce le faci, peste minte,
binecuvântat să fie sfântul Tău nume,
întru veci slăvit să fie-n lume!

Și slava Ta să umple tot pământul,
să-Ți fie, Doamne, întreg cuvântul!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *