Ieremias, cap. 27, 39-46, cf. LXX

39. De aceea, chipurile [ἰνδάλματα][1] vor locui în[tru] insule, iar în[tru] el[2] vor locui fiicele sirenelor [θυγατέρες σειρήνων]. [Căci acesta] nu are să mai fie locuit întru veac [οὐ μὴ κατοικηθῇ οὐκέτι εἰς τὸν αἰῶνα],

40. precum a nimicit Dumnezeu Sodoma și Gomorra [καθὼς κατέστρεψεν ὁ Θεὸς Σοδομα καὶ Γομορρα], iar la marginile lor Domnul a zis: «Omul nu are să mai locuiască acolo, iar fiul omului nu are să mai pribegească acolo».

41. Iată, poporul vine de la miazănoapte! Iar neamul cel mare și împărații cei mulți vor fi ridicați [se vor ridica] de la marginea pământului.

42. Arc [τόξον] și pumnal [ἐγχειρίδιον] având [ei]. Îndrăzneț este și nu are să aibă milă [ἰταμός ἐστιν καὶ οὐ μὴ ἐλεήσῃ]. Glasul lor ca marea va suna. Pe cai vor călări. Au fost pregătiți [S-au pregătit] ca focul spre război, spre tine [venind], fiică a Babilonului.

43. A auzit împăratul Babilonului auzul lor și au fost slăbite [i-au slăbit] mâinile sale. Necazul l-a biruit pe el, dureri ale facerii ca ale celei născând.

44. Iată [ἰδοὺ], ca leul se va sui de la Iordanis spre locul Etam [ὥσπερ λέων ἀναβήσεται ἀπὸ τοῦ Ιορδάνου εἰς τόπον Αιθαμ][3]! Că[ci] repede îi voi alunga pe ei din el și pe tot tânărul din el [și] voi sta deasupra [ἐπιστήσω][a toate]. Că[ci] cine [este] ca Eu [Mine] [ὅτι τίς ὥσπερ Ἐγώ] și cine Mi se va împotrivi Mie? Și cine [este] el, păstorul, care va sta împotriva feței Mele?

45. Pentru aceasta, auziți sfatul Domnului, pe care S-a sfătuit [El] împotriva Babilonului și gândurile Sale, pe care le-a socotit împotriva celor care locuiesc [acolo], a haldeilor: «De nu am să nimicesc cu totul mieii oilor lor, de nu am să nimicesc pășunea de la ei»!

46. Că[ci] de la glasul luării Babilonului va fi clătinat [se va clătina] pământul și strigătul în[tre] neamuri va fi auzit [se va auzi]”.


[1] Idolii.

[2] În Babilon.

[3] Profeție hristologică.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *