Ieremias, cap. 28, 1-10, cf. LXX

1. Acestea zice Domnul: „Iată, Eu Mă ridic împotriva Babilonului și împotriva celor care locuiesc [acolo], a haldeilor, [ca] vântul arzător nimicindu-l cu totul!

2. Și îi voi trimite întru Babilon pe cei obraznici și se vor purta cu dispreț [împotriva] lui și vor pustii pământul său. Vai asupra Babilonului! De jur împrejur [va fi înconjurat] în ziua chinuirii sale.

3. Împotriva lui să întindă cel care întinde arcul său și să stea împrejur [ale] cărui arme este [sunt] ale sale! Și să nu-i cruțați pe tinerii săi și nimiciți toată puterea sa[1]!

4. Și vor cădea răniții în pământul haldeilor, iar cei care au fost străpunși[2] în afara sa.

5. Pentru că a[u] fost văduvit [văduviți] Israilul și Iudasul de Dumnezeul lor, de Domnul Atotțiitorul [διότι οὐκ ἐχήρευσεν Ισραηλ καὶ Ιουδας ἀπὸ Θεοῦ αὐτῶν ἀπὸ Κυρίου Παντοκράτορος], că[ci] pământul lor a fost umplut de nedreptatea de la cele sfinte ale lui Israil [ὅτι ἡ γῆ αὐτῶν ἐπλήσθη ἀδικίας ἀπὸ τῶν ἁγίων Ισραηλ].

6. Fugiți din mijlocul Babilonului și mântuiți-vă fiecare sufletul său! Și să nu săriți în nedreptatea lui, că[ci] vremea răzbunării sale este de la Domnul [și] răsplata sa i-o răsplătește lui.

7. Potirul cel de aur al Babilonului [este] în mâna Domnului [ποτήριον χρυσοῦν Βαβυλὼν ἐν χειρὶ Κυρίου], îmbătând tot pământul din vinul său [μεθύσκον πᾶσαν τὴν γῆν ἀπὸ τοῦ οἴνου αὐτῆς]. [Și] s-au îmbătat neamurile, [iar] pentru aceea au fost clătinate [s-au clătinat].

8. Și fără de veste a căzut Babilonul [καὶ ἄφνω ἔπεσεν Βαβυλὼν] și a fost zdrobit [καὶ συνετρίβη]. Plângeți-l pe el! Luați-i rășina stricăciunii sale, dacă cumva va fi vindecat!”.

9. Am îngrijit Babilonul și nu a fost vindecat [nu s-a vindecat]. Avem să îl părăsim pe el și avem să plecăm fiecare [dintre noi] întru pământul său, că[ci] s-a apropiat de cer judecata sa [ὅτι ἤγγισεν εἰς οὐρανὸν τὸ κρίμα αὐτῆς] [și] a fost scoasă afară până la stele [ἐξῆρεν ἕως τῶν ἄστρων].

10. A adus Domnul judecata Sa [ἐξήνεγκεν Κύριος τὸ κρίμα Αὐτοῦ]. Vino [δεῦτε]! Și avem să vestim întru Sion lucrurile Domnului, ale Dumnezeului nostru.


[1] A Babilonului.

[2] Cu arma.