Ieremias, cap. 28, 11-24, cf. LXX

11. „Pregătiți săgețile! Umpleți tolbele! Domnul a ridicat duhul [ἤγειρεν τὸ πνεῦμα] împăratului midilor/ mezilor, că[ci] întru Babilon [este] urgia Sa [ca] să-l nimicească cu totul pe el. Că[ci] răzbunarea Domnului este, răzbunarea poporului Său este.

12. Ridicați-vă peste zidurile Babilonului! Semn puneți peste [el]! Ridicați-vă tolbele! Pregătiți-vă paze [φυλακάς][1], că[ci] a pus mâna pe arme! Dar Domnul le va face pe [cele pe] care le-a grăit împotriva celor care locuiesc [în] Babilon.

13. [El] vine [împotriva] celor care locuiesc la apele cele multe și asupra mulțimii comorilor sale[2], [căci] hotarele sale, cu adevărat, [sunt] întru milele Sale [εἰς τὰ σπλάγχα Σου].

14. Că[ci] Domnul S-a jurat asupra brațului Său. Pentru că [Eu] te voi umple pe tine de oameni precum lăcustele și cei care coboară[3] vor vorbi împotriva ta.

15. [Căci El este] făcând pământul în[tru] tăria Sa [ποιῶν γῆν ἐν τῇ ἰσχύι Αὐτοῦ], pregătind lumea în[tru] înțelepciunea Sa [ἑτοιμάζων οἰκουμένην ἐν τῇ σοφίᾳ Αὐτου] [și Care], în[tru] înțelegerea Sa, a întins cerul [ἐν τῇ συνέσει Αὐτοῦ ἐξέτεινεν τὸν οὐρανόν].

16. Întru glas a pus sunetul apei în cer [εἰς φωνὴν ἔθετο ἦχος ὕδατος ἐν τῷ οὐρανῷ] și a pus norii până la marginea pământului [καὶ ἀνήγαγεν νεφέλας ἀπ᾽ ἐσχάτου τῆς γῆς], fulgerele întru ploaie le-a făcut [ἀστραπὰς εἰς ὑετὸν ἐποίησεν] și a scos lumina din comorile Sale [καὶ ἐξήγαγεν φῶς ἐκ θησαυρῶν Αὐτοῦ].

17. A fost înnebunit tot omul de înțelepciune [ἐμωράνθη πᾶς ἄνθρωπος ἀπὸ γνώσεως], a fost rușinat tot aurarul de cele cioplite ale sale [κατῃσχύνθη πᾶς χρυσοχόος ἀπὸ τῶν γλυπτῶν αὐτοῦ][4], că[ci] pe cele mincinoase le-au turnat[5] [și] nu este Duhul în[tru] ei [ὅτι ψευδῆ ἐχώνευσαν οὐκ ἔστιν Πνεῦμα[6] ἐν αὐτοῖς].

18. Cele deșarte este [sunt] lucrurile care au fost batjocorite în vremea cercetării lor [μάταιά ἐστιν ἔργα μεμωκημένα ἐν καιρῷ ἐπισκέψεως αὐτῶν] [și aceia] vor pieri [ἀπολοῦνται].

19. [Dar] nu [va fi] asemenea partea lui Iacov, că[ci], Cel care a zidit toate, El este moștenirea sa, [și] Domnul [este] numele Său.

20. Tu Îmi risipești Mie vasele războiului, iar [Eu] voi risipi prin tine neamurile și voi înlătura din tine împărații.

21. Și voi risipi prin tine calul și pe călărețul său, și voi risipi prin tine carele [de război] și pe călăreții lor.

22. Și voi risipi prin tine pe tânăr și pe fecioară, și voi risipi prin tine pe bărbat și pe femeie.

23. Și voi risipi prin tine pe păstor și turma sa, și voi risipi prin tine pe plugar și câmpul său, și voi risipi prin tine pe stăpânitorii și căpeteniile tale.

24. Și voi răsplăti Babilonului și tuturor celor care locuiesc [în el], [tuturor] haldeilor, toate relele lor, pe care le-au făcut împotriva Sionului, împotriva ochilor voștri”, zice Domnul.


[1] Pregătiți-vă mai multe rânduri de oameni care să stea de pază!

[2] Cu referire la Babilon.

[3] Peste zidurile tale. Tot cu referire la cetatea Babilonului.

[4] A fost rușinat de Dumnezeu din cauza idolilor pe care i-a făcut.

[5] Au turnat în metal pe idolii lor.

[6] E la forma de N. și Îl indică pe Dumnezeu Duhul Sfânt, adică harul Duhului Sfânt în acest context.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.