Ieremias, cap. 28, 25-35, cf. LXX

25. „Iată, Eu [zic] către tine: Muntele a fost nimicit cu totul! Este nimicit cu totul tot pământul. Și voi întinde mâna Mea asupra ta și te voi rostogoli pe tine de la pietre și te voi da pe tine ca muntele care a fost ars [ὄρος ἐμπεπυρισμένον].

26. Și nu or să ia de la tine piatra [cea pusă] întru unghi [καὶ οὐ μὴ λάβωσιν ἀπὸ σοῦ λίθον εἰς γωνίαν] și [nici] piatra [cea pusă] întru temelie [καὶ λίθον εἰς θεμέλιον], că[ci] vei fi spre stingere întru veac”, zice Domnul.

27. „Ridicați semn pe pământ! Trâmbițați în[tre] neamuri [cu] trâmbița! Sfințiți-vă împotriva acestuia! Porunciți neamurilor împotriva acestuia! [Porunciți-le] de la Mine împăraților Araratului [Αραρατ] și Ashanazeilor [καὶ τοῖς Ασχαναζαίοις]! Veniți peste el[1]! Ridicați-vă catapultele [βελοστάσεις] asupra sa! Calul [va fi] mult ca lăcustele [ἵππον ὡς ἀκρίδων πλῆθος][2].

28. Sfințiți-vă împotriva acestuia, [împotriva] neamurilor împăratului midilor/ mezilor și a tot pământul pe care îl stăpânește el și a tuturor căpeteniilor sale!

29. A fost clătinat pământul și s-a trudit, pentru că s-a ridicat asupra Babilonului gândul Domnului [διότι ἐξανέστη ἐπὶ Βαβυλῶνα λογισμὸς Κυρίου], [ca] să pună pământul Babilonului spre stingere și [pentru] a nu [mai] fi locuit el.

30. Luptătorul Babilonului a sfârșit a se război. Vor sta acolo în trecere, [căci] a fost zdrobită stăpânirea lor [ἐθραύσθη ἡ δυναστεία αὐτῶν]. Au fost făcuți ca femeile [ἐγενήθησαν ὡσεὶ γυναῖκες]. A[u] fost ars[e] corturile sale, au fost zdrobite [οἱ μοχλοὶ] zăvoarele sale.

31. Prigonind spre întâlnire, prigonind se va prigoni [διώκων εἰς ἀπάντησιν διώκοντος διώξεται] și vestind spre întâlnire, vestind [are] să vestească [καὶ ἀναγγέλλων εἰς ἀπάντησιν ἀναγγέλλοντος τοῦ ἀναγγεῖλαι] împăratului Babilonului că a fost luată cetatea sa [τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος ὅτι ἑάλωκεν ἡ πόλις αὐτοῦ].

32. Au fost luați de la marginea trecerilor sale și leșurile lor au fost aruncate în foc [καὶ τὰ συστέματα αὐτῶν ἐνέπρησαν ἐν πυρί], iar bărbații săi [și] luptătorii ies afară”.

33. Pentru că acestea zice Domnul: „Casele împăratului Babilonului ca aria cea coaptă vor fi treierate [οἶκοι βασιλέως Βαβυλῶνος ὡς ἅλων ὥριμος ἀλοηθήσονται]. Încă puțin și va veni secerișul său[3].

34. «M-a mâncat pe mine, m-a împărțit pe mine, m-a prins pe mine vasul cel mic [κατέφαγέν με ἐμερίσατό με κατέλαβέν με σκεῦος λεπτὸν], Nabuhodonosor, împăratul Babilonului [Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος]. M-a înghițit pe mine ca balaurul [κατέπιέν με ὡς δράκων]. Și-a umplut pântecele său din desfătarea mea [ἔπλησεν τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ τῆς τρυφῆς μου], [căci] m-a alungat pe mine [ἐξῶσέν με].

35. Trudele mele și greutățile mele [au rămas] întru Babilon» va zice [Israil], locuind [iarăși] Sionul, «și sângele meu [este] asupra celor care locuiesc [acolo, asupra] haldeilor», va zice Ierusalimul”.


[1] Veniți să cuceriți Babilonul!

[2] În această bătălie, luptătorii vor fi mulți și vor fi călări.

[3] Al Babilonului.