Psalmul al 77-lea al Sfântului Dosoftei în formă actualizată [v. 101-154]

Când îi ucidea, să-i nimicească,
căutau pe Dumnezeu să-L găsească
și se-ntorceau alergând spre Domnul,
către rugă, părăsindu-și somnul,

amintindu-și că Domnul le-ajută,
dându-le mila Sa cea multă.
Dar numai din gură-L îndrăgiră
și cu limbile lor Îl mințiră.

Inima de El le era departe
și-n legământ nu aveau dreptate.
Dar Domnul e spre ei cu-ndurare,
ștergând păcatele și dăruind iertare,

potolindu-Și urgia să nu-i ardă
și mânia oprind-o, să nu-i piardă,
văzând Domnul că sunt carne și sânge
și, ca de vânt, prea lesne s-or stinge.

Cât L-au mâniat în pustie
și L-au îngânat prin apă vie,
întorcându-se și ispitind pe Domnul
și cutezând spre Dumnezeu omul,

a-L mânia și a nu ține minte
ziua în care i-a scos, mai-nainte,
cu mâna Sa din greutate,
eliberându-i și ținându-le parte,

ca și în Egipt cu semne trimise
și cu minuni ce Domnul făcuse,
întru egipteni făcând arătare
și-n Taneos, în câmpul cel mare!

Apele stăteau cu sânge-nchegate
și fântânile toate însângerate.
Le-a prefăcut izvoarele-n sânge,
să n-aibă-a bea-n setea ce-i va strânge.

Muște câinești le-a trimis să-i piște
și în așternut broaște să le miște.
Cu gândacii i-a lipsit de poame,
cu lăcusta a adus peste ei foame

și cu grindina i-a lovit, să-i certe,
și viile lor le-a întors în sete.
Murii[1] lor i-a bătut cu brumă
și din vitele lor n-a rămas urmă,

căci le-au ucis grindina și focul
și le-au pierit averile cu totul,
pogorând asupra lor urgie,
cu îngeri cumpliți și cu mânie,

de Și-a făcut urgiei Sale cărare
și a trimis peste ei pierzare,
că le venea-n tot ceasul moartea-n grabă,
cu animalele lor, cu totul, să-i soarbă,

de n-a scăpat frunte de prăsilă,
ci le-a pierdut feții fără milă[2],
din Egipt și din toată țara,
de le-a rămas în istorie ocara,
a țării lui Hamos, să simtă-a Lui mânie,
când le-a stârpit sămânța-n urgie.


[1] Mur (rubus fruticosus) = arbust ghimpos, care face mure. Alternativă găsită de Sfântul Dosoftei pentru sicomor, cuvânt care nu ar fi fost înțeles de oamenii simpli.

[2] Întâii-născuți ai egiptenilor.