Psalmul al 79-lea al Sfântului Dosoftei în formă actualizată

Cel ce paști pe Israil, a Ta turmă,
ce-ndreptezi pe Iosif întru a Ta urmă,
Cel ce șezi pe Heruvimi, Te ivește
dinaintea lui Efrem, de Te războiește!

Și Veniamin în frunte să Te vadă,
cu Manassi, în război luminând de strajă!
Și Te scoală cu putere de ne-ajută,
să nu fim făr-ajutor în grijă multă!

Și ne-ntoarce către mila Ta cea sfântă,
de-Ți ivește fața Ta, să Te-avem apărare în luptă,
că Tu, Doamne, cu puterea Ta cea mare,
dai războaie, ca Cel ce ești Domn tare!

Dar spre noi până când vei fi cu supărare
și pe robii Tăi ne lași purtând poveri amare?
Nu ne-asculți în suferință sărmana rugă,
ci ne lași întru pedeapsă-n vreme lungă.

Ne-ai hrănit pe noi cu pâine de plânsură
și ne-ai adăpat cu lacrimi fără de măsură.
Lași de suntem vecinilor spre pradă
și vrăjmașilor spre batjocură și sfadă.

Doamne,-ntoarce cu puterea Ta cea sfântă,
de-Ți ivește fața Ta, să Te-avem apărare în luptă!
Din Egipt Ți-ai mutat sălbatica vie,
să-Ți rodească struguri și cu vin bun să îmbie.

Stârpitu-i-ai dinainte toți păgânii,
când ai răsădit-o, și i-ai smuls din cale spinii.
I-ai lățit rădăcinile cu butași,
de s-a-nmulțit pe pământ și peste imaș.

Peste toate dealurile frunza ei umbrează
și cu vițele ei cedrii se-nfrumusețează.
Cu joardele pân’ la mare se lățește
și până în văi mlădițe odrăslește.

De ce, Doamne, lași gardul ei să cadă
și nu vezi ce-i fac drumeții, cum o pradă?
O scurmară vierii cei grași de la luncă,
iar zimbrii o pasc și în coarne-o aruncă.

Ci Te-ntoarce din cer, de-Ți vezi via,
că-i stricată și-a umplut-o sălbăticia!
Desăvârșește ce-ai sădit cu mâinile Tale
și să-Ți pui în ea pe Omul dreptei Tale!

De arsuri să o ferească, de risipă.
Liberează, Doamne, groaza Ta, să-i piardă-n pripă!
Fie mâna Ta peste Omul dreptei Tale, în vecie,
și peste Fiul omului, pe care L-ai întărit Ție!

Iar noi, Dumnezeu[le] Sfinte, cu dulceață,
lângă Tine ne-om lipi, să ne dai viață.
Și-Ți vom striga sfântul nume-n greutate,
să Te-ntorci, Doamne, spre noi cu bunătate.

Și să-Ți ivești fața Ta cea luminată,
să ne fie țara-n pace așezată!