Psalmul al 80-lea al Sfântului Dosoftei în formă actualizată

Bucurați-vă, Drepții toți, de Domnul,
Care îi ajută lui Iacov și la tot omul!
Bateți timpane și ziceți în alăute
și cântați cântări frumoase, în viersuri multe!

Sunați din bucium cu veselie-n sărbătoare,
în lună nouă, să se-audă sub soare!
Căci către Israil e porunca ce-a dat Domnul
și făgăduința către Iacov o știe tot omul.

A pus Domnul în Iosif mărturie,
când îl scotea din Egipt, din robie
și-a auzit limba ce n-o cunoștea.
Și l-a izbăvit de povara ce-l apăsa
și de coșurile ce le lucra, de rogojină,
și de nevoia ce-o răbda în țară străină.

Te-am izbăvit, zice Domnul, din nevoie,
și ți-am dat să petreci viață după voie.
Și-am grăit cu tine în volbură de pară
și cu apa te-am încercat, ca să se știe-n țară.

Ci să-Mi ascultați, voi, oameni, ce voi zice,
iar pe tine, Israile, răul să nu te-mpiedice!
Să te ferești să nu te ia cu-nșelăciune
vreun domn proaspăt, să-i slujești cu-nchinăciune!

Că Dumnezeu nu e Altul afară de Mine:
Eu te-am scos din Egipt către bine.
Deschide-ți gura, cât îți e voia, să te saturi,
căci o voi umple, ca să nu cauți binele-n laturi.

Dar oamenii Mei n-au băgat în seamă graiul,
Iacov nu vrea să îi fie cu Mine traiul.
Pentru aceea i-am lăsat în voie, dup-a lor nebunie,
ca să umble în gândul lor, în sălbăticie.

Căci de-ar fi vrut oamenii Mei să M-asculte,
Israil răzleț să nu umble-n cărări multe,
atunci Eu pe toți vrăjmașii lor, cu mâna
i-aș smeri, să fie jos întocmai cu tina.

Ci pe Dumnezeu vrăjmașii Lui vor să-L mintă,
căci i-a bătut în vreme lungă, să se simtă:
cei ce-au mâncat mană decât pâinea albă mai frumoasă
și care au supt miere din piatra vârtoasă.