Ieremias, cap. 30, 25-33, cf. LXX

25. Fugiți foarte! Coborâți adânc întru locuința șezând [celor care șed] în curte, că[ci] s-a sfătuit sfat asupra voastră împăratul Babilonului și a socotit gând asupra voastră!

26. Ridică-te și suie asupra neamului celui liniștit, șezând întru ușurare, [asupra] cărora nu sunt uși [celor care nu au uși], nici zăvoare, nici lacăte, [și care] singuri se odihnesc!

27. Și vor fi cămilele lor spre jefuire și mulțimea dobitoacelor lor spre pieire. Și îi voi vântura pe ei [cu] toată suflarea [καὶ λικμήσω αὐτοὺς παντὶ πνεύματι] [Mea], [pe cei care] au fost tunși înaintea feței lor din toată cealaltă parte a lor [κεκαρμένους πρὸ προσώπου αὐτῶν ἐκ παντὸς πέραν αὐτῶν], [și] le voi aduce întoarcerea lor”, a zis Domnul.

28. „Iar curtea va fi locuința vrăbiilor [καὶ ἔσται ἡ αὐλὴ διατριβὴ στρουθῶν] și [va fi] necălcată până în veac [καὶ ἄβατος ἕως αἰῶνος]. [Și] omul nu are să șadă acolo și nici nu are să locuiască acolo fiul omului.

29. [Împreună cu] Damascosul a[u] fost rușinat[e] Imatul [Ημαθ] și Arfadul [Αρφαδ], că[ci] au auzit auzul cel rău [ἤκουσαν ἀκοὴν πονηράν][1] [și] s-au uimit [și] au fost mâniați. [Și vor voi] să se odihnească, [dar] nu or să poată.

30. A fost slăbit Damascosul, a fost întors spre fugă. Cutremurul[2] l-a apucat pe el.

31. Cum nu M-a părăsit pe Mine cetatea [πῶς οὐχὶ ἐγκατέλιπεν πόλιν Ἐμήν]?! Satul au iubit [κώμην ἠγάπησαν].

32. Pentru aceasta, tinerii vor cădea în cele largi ale sale[3] și toți bărbații [și] războinicii săi vor cădea”, zice Domnul.

33. „Și voi arde foc în zidul Damascosului [καὶ καύσω πῦρ ἐν τείχει Δαμασκοῦ] și voi mistui străzile fiului lui Ader [καὶ καταφάγεται ἄμφοδα υἱοῦ Αδερ]”.


[1] Au primit vestea cea rea.

[2] Cutremurul interior.

[3] Vor cădea pe străzile cetății.