Ieremias, cap. 31, 1-13, cf. LXX

1. Moabului așa i-a zis Domnul: „Vai asupra lui Nabav [Ναβαυ], că[ci] a nimicit [și] a fost luat Cariatemul [Καριαθαιμ]! A fost rușinat Amatul [Αμαθ] și a fost biruit.

2. Nu este încă vindecarea lui Moab. Trufia [este] în Esevon [Εσεβων]. A socotit asupra lui cele rele: «L-am lovit pe el din neam». Și încetarea va înceta [καὶ παῦσιν παύσεται], [căci] după tine va umbla sabia [ὄπισθέν σου βαδιεῖται μάχαιρα].

3. Că[ci] glas a fost strigat din Oronem [Ωρωναιμ]: «[Vine] pieirea și zdrobirea cea mare [ὄλεθρος καὶ σύντριμμα μέγα]».

4. A fost zdrobit Moabul. Vestiți întru Zogora [Ζογορα]!

5. Că[ci] a fost umplut Alaotul cu plâns [ὅτι ἐπλήσθη Αλαωθ ἐν κλαυθμῷ]. Se va sui plângând în calea Oronem, [căci] strigarea pieirii au auzit.

6. Fugiți și mântuiți-vă sufletele voastre [εύγετε καὶ σώσατε τὰς ψυχὰς ὑμῶν]! Și veți fi ca măgarul cel sălbatic în pustiu [καὶ ἔσεσθε ὥσπερ ὄνος ἄγριος ἐν ἐρήμῳ].

7. Fiindcă ai nădăjduit în fortărețele tale și tu vei fi luat[1]. Și va ieși Hamos [Χαμως] în[tru] pribegie [ἐν ἀποικίᾳ], [dar] împreună cu [el vor ieși și] preoții săi[, cât] și stăpânitorii săi.

8. Și va veni pieirea în toată cetatea și cetatea nu are să se mântuie. Și va [vor] pieri țevile de apă [ὁ αὐλών][2] și va fi nimicit cu totul [locul] cel întins[3]”, precum a zis Domnul.

9. „Dați-i semne lui Moab, că[ci cu] legătură va fi aprins! Iar toate cetățile sale întru [pământ] necălcat vor fi. [Atunci] de unde [va fi] cel locuind [întru] el [πόθεν ἔνοικος αὐτῇ]?

10. Blestemat [este] cel care face lucrurile Domnului cu nepurtare de grijă [ἐπικατάρατος ὁ ποιῶν τὰ ἔργα Κυρίου ἀμελῶς], îndepărtând sabia sa de sânge.

11. S-a odihnit Moab de copilaș și era nădăjduind în slava sa. Nu a turnat dintr-u[n] vas într-u[n alt] vas și întru pribegie nu a mers. Pentru aceasta a stat gustul său în[tru] el și mirosul său nu a încetat.

12. Pentru aceasta, iată, vin zile”, zice Domnul, „și îi voi trimite lui, aplecându-se, și [aceia] îl vor apleca pe el[4], iar vasele sale le vor mărunți și coarnele sale le vor zdrobi!

13. Și va fi rușinat Moabul de [către] Hamos precum a fost rușinată casa lui Israil de [către] Betil [Βαιθηλ], [cea] a nădejdii lor, nădăjduind în[tru] ei.


[1] Și tu vei fi cucerit.

[2] Apeductele.

[3] Așezările de la câmpie.

[4] Și îi voi trimite lui pe cei care i se apleacă lui, și care mai apoi îl vor apleca, îl vor supune pe el.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *