Ieremias, cap. 31, 14-30, cf. LXX

14. Cum veți zice [atunci]: «Cei puternici suntem și omul întărindu-se întru cele ale războaielor»?

15. A nimicit Moabul, cetatea sa, iar pe tinerii cei aleși ai săi i-au coborât spre înjunghiere.

16. Aproape [este] să vină ziua lui Moab și răutatea sa cea foarte repede.

17. Mergeți lui [la el] toți [cei] dimprejurul său, toți cei care ați cunoscut numele său! Ziceți[-i lui]: «Cum a fost zdrobit toiagul cel cu bună cinste [πῶς συνετρίβη βακτηρία εὐκλεής], toiagul măreției [ῥάβδος μεγαλώματος]?»!

18. Coboară-te din slavă și șezi în[tru] umezeală [ατάβηθι ἀπὸ δόξης καὶ κάθισον ἐν ὑγρασίᾳ]! Șezând [Pentru că șade] Debonul, nimiciți! Că[ci] a nimicit Moabul, s-a suit întru tine pustiind fortăreața ta.

19. Stai pe cale și privește, șezând în Aroir [Αροηρ]! Și[-l] întreabă, fugind și mântuind [pe cel care fuge și se mântuie], și[-i] zi [lui]: «Ce a fost?»!

20. A fost rușinat Moabul, că[ci] a fost zdrobit. Jelește-te și strigă! Vestește în Arnon [Αρνων] că a nimicit Moabul!

21. Și judecata vine [κρίσις ἔρχεται] întru pământul lui Misor [Μισωρ], [vine] pe[ste] Helon [Χαιλων] și pe[este] Iassa [Ιασσα] și pe[este] Mofat [Μωφαθ]

22. și pe[este] Debon și pe[este] Nabav și pe[este] casa lui Deblatem [Δεβλαθαιμ]

23. și pe[ste] Cariatem [Καριαθαιμ] și pe[este] casa lui Gamol [Γαμωλ] și pe[este] casa lui Maon [Μαων]

24. și pe[este] Cariot [Καριωθ] și pe[este] Vosor [Βοσορ] și pe[este] toate cetățile Moabului cele de departe și cele de aproape [καὶ ἐπὶ πάσας τὰς πόλεις Μωαβ τὰς πόρρω καὶ τὰς ἐγγύς].

25. A fost zdrobit cornul Moabului și răsplata sa a fost zdrobită.

26. Îmbătați-l pe el, că[ci] împotriva Domnului a fost mărit! Și va bate Moabul cu mâna sa și va fi și el spre râs.

27. Și oare nu întru glumă îți era ție, Israile? Oare în[tru] furturile tale a fost aflat, că[ci] te războiai [cu] el?

28. Au lăsat cetățile și au locuit în[tru] pietre cei care locuiesc [locuiseră] Moabul. Au fost făcuți [S-au făcut] ca porumbițele cuibărindu-se în pietre [la] gura gropii [ἐγενήθησαν ὡς περιστεραὶ νοσσεύουσαι ἐν πέτραις στόματι βοθύνου].

29. Și am auzit[1] semeția lui Moab, [că] s-a[u] semețit foarte semeția sa și mândria sa. Și a fost înălțată [s-a înălțat] inima lui,

30. iar Eu am cunoscut lucrurile sale. [Oare] nu îndestularea sa? [Oare] nu [aceasta] i-a făcut [lui] așa?


[1] Dumnezeu spune asta.