Ieremias, cap. 31, 31-44, cf. LXX

31. Pentru aceasta, pe Moab să-l jeliți! Din toate părțile strigați împotriva oamenilor lui Chiradas [Κιραδας], a secetei!

32. Iazir [Ιαζηρ] [este] ca plânsul. Îți voi plânge ție [ἀποκλαύσομαί σοι] [Te voi plânge pe tine], via Sevima [ἄμπελος Σεβημα]! Iazir, joardele tale a[u] trecut marea! Au atins asupra rodului tău, asupra culegătorilor tăi de struguri pieirea a căzut.

33. A[u] fost măturată [măturate] bucuria și veselia din Moabitis [Μωαβῖτις], iar vinul era în teascurile sale. Dimineața nu au [mai] călcat și nici seara nu au mai făcut strigare.

34. De la strigarea Esevonului [Εσεβων] [și] până la Eleali [Ελεαλη], cetățile lor au dat glasul lor. De la Zogor [Ζογορ] până la Oronem [Ωρωναιμ] și Aglat-salisia [Αγλαθ-σαλισια]. Că[ci] și apa Nevrim [Νεβριμ] spre ardere va fi.

35. Și îl voi pierde pe Moab”, zice Domnul, „[pe cel] suindu-se la altar [ἀναβαίνοντα ἐπὶ βωμὸν] și tămâindu-și dumnezeii săi [καὶ θυμιῶντα θεοῖς αὐτοῦ].

36. Pentru aceasta, inima Mea [καρδία Μου], Moabule, ca flautele vor vui [ὥσπερ αὐλοὶ βομβήσουσιν] [va vui]. Inima Mea împotriva oamenilor lui Chiradas ca flautul va vui. Pentru aceasta, pe care [le-]a[u] câștigat, [acelea] a[u] pierit de la om.

37. În tot locul, tot capul își vor rade și toată barba va fi rasă și toate mâinile se vor bate [în piept] și pe[ste] tot mijlocul [va fi] pânza de sac

38. și pe toate acoperișurile Moabului și pe cele largi ale sale. Că[ci] l-am zdrobit pe Moab”, zice Domnul, „ca [pe] un vas de care nu e nevoie de el.

39. Cum s-a împăcat? Cum și-a întors spatele Moabul? [Pentru că] Moabul a fost rușinat și a fost făcut spre râs și [a fost lăsat în] furia tuturor celor dimprejurul său”.

40. Că[ci] așa a zis Domnul:

41. „A fost luat Accariotul [Ακκαριωθ], [dar] și fortărețele [sale] a[u] fost luate.

42. Și va pieri Moabul din mulțime, că[ci] împotriva Domnului a fost mărit [s-a mărit].

43. Lațul și frica și groapa [vor fi] asupra ta, șezând [peste] Moab [dacă vei stăpâni Moabul].

44. [Și] cel care fuge de la fața fricii [ὁ φεύγων ἀπὸ προσώπου τοῦ φόβου], va cădea întru groapă [ἐμπεσεῖται εἰς τὸν βόθυνον], iar cel care se suie din groapă, va fi prins în laț. Că[ci] voi aduce acestea [toate] asupra Moabului în anul cercetării sale [ἐν ἐνιαυτῷ ἐπισκέψεως αὐτῆς]”.