Psalmul al 85-lea al Sfântului Dosoftei în formă actualizată

Pleacă-Ți, Doamne, urechea cea sfântă
și să m-asculți la vreme de luptă,
căci sunt în lipsă și-n suferință,
cruță-mi sufletul, întru cuviință!

Căci sluga Ta sunt, Doamne, și mă scoate
înspre nădejde, din scârbele toate!
Miluiește-mă, Doamne, în zi de-ntunecare,
de-mi descarcă necazul din spinare!

Sărmanul meu suflet îl veselește,
căci în tot ceasul spre Tine privește!
Căci Tu ești, Doamne, bun și cu răbdare
și-ntinzi spre toți mila Ta cea mare!

Și mi-ascultă, Doamne, sărmana rugă:
înaintea Ta glasul meu s-ajungă!
În zi de grijă, când strig către Tine,
mă rog, Doamne, să-mi răspunzi cu grăbire!

Căci nu Ți-este nimeni întru-asemănare,
Dumnezeu[le], cu fire iubitoare.
Lucrurile Tale le arată,
cât Îți este mila de-ndurată!

Toți păgânii vor veni, din lume,
să se-nchine sfântului Tău nume.
Căci ești slăvit, Doamne, și ești mare
și faci minuni ca un Domn prea tare.

Du-mă-n calea Ta adevărată,
ca să nu-Ți ies din porunci vreodată!
Să se veselească fără seamă
inima mea, Doamne, întru a Ta teamă!

Mulțumescu-Ți cu inimă largă,
slăvindu-Ți sfântul nume fără zăbavă!
Căci mi-ai dăruit milă și izbândă,
scoțându-mă de la grea osândă,
ce-mi venise, Doamne, cu năpaste,
și m-ai scos din Iad, din prăpastie.

Doamne, cei ce-s călcători de lege
după mine sunt gata s-alerge
și sărmanul meu suflet îl căutară
și pe Tine în seamă nu Te luară.

Ci Tu, Doamne, Sfinte și-ndurate,
ierți cu milă pe toți de păcate.
Caută, Doamne, și mă miluiește
și din greul meu mă izbăvește!

Și trimite-mi izbândă la nevoi și-n jale,
căci sunt robul Tău și fiul roabei Tale!
Fă din mine semn bun, ce luminează,
să piară vrăjmașii ce mă-ndurerează!

Căci Tu, Doamne, mi-ai dat putere,
ca în zi de grijă să Te am mângâiere!