Ieremias, cap. 33, cf. LXX

1. În[tru] începutul împărăției lui Ioachim [Ἰωακίμ], a fiului lui Iosias [Ἰωσίας], a fost făcut cuvântul acesta de la Domnul.

2. Așa a zis Domnul: „Stai în curtea casei Domnului și vei descoperi tuturor iudeilor și tuturor celor care vin a se închina în casa Domnului toate cuvintele pe care ți le-am rânduit ție [ca] lor să le descoperi! Să nu oprești cuvântul [μὴ ἀφέλῃς ῥῆμα].

3. [Deși,] poate, vor auzi și se vor întoarce [ei], fiecare de la calea sa cea rea. Și [atunci] voi înceta de la cele rele, pe care Eu socotesc să le fac lor pentru obiceiurile lor cele rele [ἕνεκεν τῶν πονηρῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν].

4. Și vei grăi [acestea]: «Așa a zis Domnul: <Dacă nu aveți să Mă ascultați [pentru] a merge în cele legiuite ale Mele, pe care [Eu] le-am dat spre fața voastră,

5. [pentru] a asculta cuvintele slujitorilor Mei, ale Profeților, pe care Eu îi trimit către voi [de la] revărsatul zorilor [οὓς Ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς ὄρθρου] – și i-am trimis și nu M-ați ascultat pe Mine –

6. și [atunci] voi da casa aceasta[1] ca Silomul [Σηλωμ], iar cetatea[2] o voi da spre blestem tuturor neamurilor a tot pământul [καὶ τὴν πόλιν δώσω εἰς κατάραν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν πάσης τῆς γῆς]>»”.

7. Și au auzit preoții și profeții cei mincinoși [οἱ ψευδοπροφῆται] și tot poporul pe Ieremias grăind cuvintele acestea în casa Domnului.

8. Și a fost Ieremias încetând grăind [a grăi] toate [cuvintele], pe care Domnul le-a rânduit lui să le grăiască la tot poporul. Și l-au prins pe el preoții și profeții cei mincinoși și tot poporul, zicându-i: „[Cu] moarte vei muri,

9. că[ci] ai profețit [întru] numele Domnului [ἐπροφήτευσας τῷ ὀνόματι Κυρίου], zicând: «Ca Silomul va fi casa aceasta și cetatea aceasta va fi pustiită de cei care locuiesc [în ea]»”. Și a fost adunat tot poporul împotriva lui Ieremias în casa Domnului.

10. Și au auzit stăpânitorii lui Iudas cuvântul acesta și s-au suit dintru casa împăratului întru casa Domnului și au șezut la poarta cea nouă a curților Domnului [ἐν προθύροις πύλης Κυρίου τῆς καινῆς].

11. Și au zis preoții și profeții cei mincinoși către stăpânitori și la tot poporul: „Judecata de moarte [se cuvine] omului acestuia [κρίσις θανάτου τῷ ἀνθρώπῳ τούτω], că[ci] a profețit împotriva cetății acesteia [ὅτι ἐπροφήτευσεν κατὰ τῆς πόλεως ταύτης], precum ați auzit cu urechile voastre [καθὼς ἠκούσατε ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν]!”.

12. Iar Ieremias a zis [atunci] către stăpânitori și la tot poporul, zicând: „Domnul m-a trimis pe mine să profețesc împotriva casei acesteia [Κύριος ἀπέστειλέν με προφητεῦσαι ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦτον] și împotriva cetății acesteia toate cuvintele acestea, pe care le-ați auzit [καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν ταύτην πάντας τοὺς λόγους τούτους οὓς ἠκούσατε].

13. Iar acum faceți mai bune căile voastre și faptele voastre [καὶ νῦν βελτίους ποιήσατε τὰς ὁδοὺς ὑμῶν καὶ τὰ ἔργα ὑμῶν]! Și auziți glasul Domnului [καὶ ἀκούσατε τῆς φωνῆς Κυρίου] și va înceta Domnul de la cele rele pe care le-a grăit împotriva voastră [καὶ παύσεται Κύριος ἀπὸ τῶν κακῶν ὧν ἐλάλησεν ἐφ᾽ ὑμᾶς]!

14. Și, iată, eu [sunt] în mâinile voastre! Faceți-mi mie cum vă este de folos și cum vă este mai bine vouă!

15. Însă, mai degrabă, cunoscând [ce vreți să faceți], veți cunoaște că, dacă mă omorâți pe mine, sânge nevinovat dați asupra voastră [αἷμα ἀθῷον δίδοτε ἐφ᾽ ὑμᾶς] și asupra cetății acesteia și asupra celor care locuiesc în ea. Că[ci] în[tru] adevăr m-a trimis pe mine Domnul către voi [ὅτι ἐν ἀληθείᾳ ἀπέσταλκέν με Κύριος πρὸς ὑμᾶς], [ca] să grăiesc întru urechile voastre toate cuvintele acestea”.

16. Și au zis stăpânitorii și tot poporul către preoți și către profeții cei mincinoși: „Nu îi este omului acestuia judecata de moarte, că[ci] în[tru] numele Domnului, Dumnezeului nostru a grăit către noi!”.

17. Și s-au ridicat bărbații cei mai bătrâni ai pământului [καὶ ἀνέστησαν ἄνδρες τῶν πρεσβυτέρων τῆς γῆς] și au zis la toată adunarea poporului:

18. „Miheas Moratitis [Μιχαιας ὁ Μωραθίτης][3] era în zilele lui Ezechias [Εζεκίας], împăratul Iudasului, și a zis la tot poporul Iudasului: «Așa a zis Domnul: <Sionul ca ogorul va fi arat și Ierusalimul întru [pământul] cel necălcat va fi, iar muntele casei întru crângul dumbrăvii [καὶ τὸ ὄρος τοῦ οἴκου εἰς ἄλσος δρυμοῦ][4]>».

19. Oare, ucigându-l, l-a ucis pe el Ezechias și tot Iudasul? [Oare] nu fiindcă s-au temut de Domnul și fiindcă s-au rugat feței Domnului? Și Domnul a încetat de la cele rele pe care le-a grăit împotriva lor. [Așa] și noi am făcut cele rele [καὶ ἡμεῖς ἐποιήσαμεν κακὰ] [și] cele mari împotriva sufletelor noastre [μεγάλα ἐπὶ ψυχὰς ἡμῶν]”.

20. Și era [atunci] omul profețind [întru] numele Domnului: Urias [Οὐρίας], fiul lui Sameas [Σαμαιας] din Cariatiarim [Καριαθιαριμ]. Și [el] a profețit despre pământul acesta după toate cuvintele lui Ieremias.

21. Și a auzit împăratul Ioachim, și [au auzit și] toți stăpânitorii toate cuvintele sale, și căutau să-l omoare pe el [καὶ ἐζήτουν ἀποκτεῖναι αὐτόν]. Și a auzit Urias și a intrat întru Egiptos.

22. Și împăratul a trimis oameni întru Egiptos

23. și l-au scos pe el de acolo și l-au adus pe el către împărat. Și [împăratul] l-a lovit pe el cu sabia [καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ἐν μαχαίρᾳ] și l-a aruncat pe el întru mormântul fiilor poporului său [καὶ ἔρριψεν αὐτὸν εἰς τὸ μνῆμα υἱῶν λαοῦ αὐτοῦ].

24. Dar mâna lui Ahicam [πλὴν χεὶρ Αχικαμ], a fiului lui Safan, era cu Ieremias [υἱοῦ Σαφαν ἦν μετὰ Ιερεμιου], [ca] să nu-l dea pe el întru mâinile poporului [τοῦ μὴ παραδοῦναι αὐτὸν εἰς χεῖρας τοῦ λαοῦ], [ca] să nu-l omoare pe el [τοῦ μὴ ἀνελεῖν αὐτόν].


[1] Templul din Ierusalim.

[2] Ierusalimul.

[3] Se referă la Sfântul Profet Miheas.

[4] Se referă la Mih. 3, 12, LXX: „Pentru aceasta [διὰ τοῦτο], Sionul va fi arat pentru voi ca ogorul [δι᾽ ὑμᾶς Σιων ὡς ἀγρὸς ἀροτριαθήσεται] și Ierusalimul precum coliba de pază va fi [καὶ Ιερουσαλημ ὡς ὀπωροφυλάκιον ἔσται] și muntele casei [va fi] precum crângul dumbrăvii [καὶ τὸ ὄρος τοῦ οἴκου ὡς ἄλσος δρυμοῦ]”.

2 comments

 • Sarut mana, Parinte Dorin! Cat de schimbatori sunt oamenii! Uciderile Profetilor parca sunt repetitii pentru uciderea Domnului. Cat de nebuni suntem cand ne astupam urechile si nu dorim sa ascultam de oamenii sfinti, ci judecam dupa patimile noastre, vedem chiar in zilele noastre, la ce am ajuns… Dumnezeu sa lumineze mintile si inimile necredincioase! Doamne ajuta, sarutam dreapta!

  • Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

   Am avut același sentiment și eu, Domnule Luca! Când traduceam, m-am gândit la același lucru: că evreii au făcut la fel cu toți Sfinții lor până la Domnul și după El. Că imediat s-au pornit spre a-i omorî pe Sfinții lui Dumnezeu. Și de ce ar face cineva așa ceva? Pentru că ei cred că au dreptate! Cred că „moartea” e soluția.

   Însă niciodată omorârea cuiva nu e „o soluție”! Când omori, te omori. Tot la fel, când minți la adresa cuiva sau vrei răul cuiva, te omori pe tine însuți.

   Multă sănătate, Domnule Luca, și să ne revedem cu pace în 2021!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *