Psalmul al 86-lea al Sfântului Dosoftei în formă actualizată

Zidurile lui, din care va face casă,
sunt în munții cei sfinți, cu pădure deasă.
Poarta Sionului i-e Domnului mai dragă
decât toată țara lui Iacov cea largă.

Ce pot grăi de tine, o cetate sfântă,
ce te-a zidit Domnul, să stai neclintită?
Să-ți aduci aminte și de Raava,
și de Babilon, de cei ce-ți iubiră slava!

Că și străinii, Tirul, etiopienii,
aceștia s-au născut acolo.
Și va zice tot omul: „Maică mi-e Sionul”
și într-însa se va naște om născut de Domnul,
căci e întemeiat de El din cer, din înălțime.

Și va lua seama Domnul la mulțime,
strigându-i din carte pe nume-n scrisoare,
boieri și sărăcime și crai de sub soare,
ce vor răspunde din sfânta cetate.
Să se veselească-ntr-a ei bunătate!