Psalmul al 88-lea al Sfântului Dosoftei în formă actualizată [v. 33-62]

Dumnezeule puternic,
cine-Ți este Ție vrednic?
Oastea Ta Ți-e, Doamne, lată
și-adevărul Tău Te-arată.

Tu ții marea de nu-îneacă
și zici volburii să tacă,
Tu smerești chitul din mare,
de i-ai pus belciug în nare.
Oștile lui cele late
zac în mare înecate.

Cerurile și pământul,
Tu le-ai făcut cu cuvântul
și lumea cu totul, plină,
ai urzit cu sfânta-Ți mână.

Vântul de la miazănoapte,
Crivățul cel rău, ce poate?
Cu porunca Ta divină
vânturile se alină.

Cu neguri este Taborul,
înalt este și Ermonul.
Abia-așteaptă să Te vadă,
dând lumina Ta curată,

cu brațul Tău cel tare,
cu puterea Ta cea mare.
Stânga Ta și cu dreapta
le ridică și dă plata!

Cu Judecata-n dreptate
pe vrăjmașii Tăi vei bate,
că spre-aceasta Ți-este gata
scaunul, să împarți plata.