Ieremias, cap. 34, cf. LXX

1.

2. Așa a zis Domnul: „Fă-ți legături și zgărzi și pune-le împrejurul gâtului tău!

3. Și le vei trimite pe ele către împăratul Idumeii și către împăratul Moabului și către împăratul fiilor lui Ammon și către împăratul Tirosului și către împăratul Sidonului prin mâinile vestitorilor lor, ale celor care vin spre întâmpinarea lor întru Ierusalim, către Sedechias, împăratul Iudasului.

4. Și le vei rândui lor [ca acestea] să zică către domnii lor: «Așa a zis Domnul, Dumnezeul lui Israil: <Așa veți grăi către domnii voștri,

5. că Eu am făcut pământul în[tru] tăria Mea cea mare și în[tru] brațul Meu cel înalt și îl voi da pe ea [pe el] oricui are să pară [bun] în ochii Mei [καὶ δώσω αὐτὴν ᾧ ἐὰν δόξῃ ἐν ὀφθαλμοῖς Μου].

6. I-am dat pământul lui Nabuhodonosor [Ναβουχοδονοσορ], împăratului Babilonului, [pentru] a-i sluji lui și fiarele câmpului a-i lucra lui.

7.

8. Iar neamul și împărăția, câți nu or să-și pună gâtul lor sub jugul împăratului Babilonului, cu sabie și cu foame îi voi cerceta pe ei [ἐν μαχαίρᾳ καὶ ἐν λιμῷ ἐπισκέψομαι αὐτούς], a zis Domnul, până or să se sfârșească în[tru] mâna sa.

9. Și voi nu-i ascultați pe profeții cei mincinoși ai voștri și pe cei care vă profețesc vouă și pe cei care vă visează vouă și pe prezicătorii voștri și pe vrăjitorii voștri, pe cei care zic: {Nu aveți să lucrați împăratului Babilonului}!

10. Că[ci] ei cele mincinoase vă profețesc vouă, pentru [ca] să vă depărteze pe voi de la pământul lor.

11. Dar [pe] neamul care are să-și aducă gâtul său sub jugul împăratului Babilonului și are să-i lucreze lui, și [pe acela] îl voi lăsa pe el pe pământul său și va lucra sieși [pentru sine] și va locui în[tru] el>».

12. Iar către Sedechias, împăratul Iudasului, am grăit după toate cuvintele acestea, zicându-i: «Aduceți-vă gâtul vostru!

13.

14. Și lucrați împăratului Babilonului, că[ci] ei cele nedrepte vă profețesc vouă!».

15. <Că[ci] nu [Eu] i-am trimis pe ei, zice Domnul, și profețesc [în] numele Meu în [mod] nedrept, pentru [ca] să vă piardă pe voi. Și voi veți pieri[, cât] și profeții voștri, care vă profețesc vouă în [mod] nedrept pe cele mincinoase>.

16. Vouă și la tot poporul acesta și preoților le-am grăit, zicând: «Așa a zis Domnul: <Nu ascultați cuvintele profeților care vă profețesc vouă, zicând: {Iată, vasele casei Domnului se vor întoarce din Babilon!}, că[ci] ei cele nedrepte vă profețesc vouă [și] nu [Eu] i-am trimis pe ei!>».

17.

18. [Dar] dacă sunt profeți și dacă este cuvântul Domnului întru ei, [atunci] să se întâmpine [cu] Mine!

19. Că așa a zis Domnul: «Și vasele cele rămase,

20. pe care nu le-a luat împăratul Babilonului, când a fost mutat Iehonias din Ierusalim,

21.

22. întru Babilon va intra [vor intra]», zice Domnul”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.