Ieremias, cap. 35, cf. LXX

1. Și a fost în anul al 4-lea al lui Sedechias [Σεδεκιας], împăratul Iudasului, în luna a 5-a, [că] mi-a zis mie Ananias [Ἁνανίας], fiul lui Azor [Αζωρ], profetul cel mincinos, cel din Gavaon [Γαβαων], în casa Domnului, în ochii preoților și a tot poporul, zicând:

2. „Așa a zis Domnul: «Am zdrobit jugul împăratului Babilonului!

3. [Mai sunt] încă doi ani de zile [și] Eu voi întoarce întru locul acesta vasele casei Domnului,

4. [dar] și pe Iehonias [Ἰεχονίας] și înstrăinarea Iudasului, că[ci] voi zdrobi jugul împăratului Babilonului»”.

5. Și a zis Ieremias către Ananias în ochii a tot poporul și în ochii preoților celor care au stat în casa Domnului.

6. Și Ieremias a zis: „Cu adevărat, așa să facă Domnul! Să stea cuvântul tău, pe care tu îl profețești [ὃν σὺ προφητεύεις][1], [ca] să se întoarcă vasele casei Domnului și toată înstrăinarea din Babilon întru locul acesta!

7. Însă auziți cuvântul Domnului, pe care eu îl zic întru urechile voastre și întru urechile a tot poporul:

8. «Profeții care au fost mai înainte de mine și cei mai înainte de voi din veac și [care] au profețit peste pământul cel mult și peste împărații cei mari spre război [sunt împreună].

9. [Iar pe] Profetul, care a profețit spre pace, venind cuvântul [de la Domnul], îl vor cunoaște [că e] Profet, pe care Domnul l-a trimis lor în[tru] credință [ὃν ἀπέστειλεν αὐτοῖς Κύριος ἐν πίστει]»!”.

10. Și Ananias a luat, în ochii a tot poporul, zgărzile de la gâtul lui Ieremias, și le-a zdrobit pe ele.

11. Și Ananias a zis în ochii a tot poporul, zicând: „Așa a zis Domnul: «Așa voi zdrobi jugul împăratului Babilonului de la gâturile tuturor neamurilor!»”. Și se ducea Ieremias întru calea sa.

12. Și a fost cuvântul Domnului către Ieremias, după ce a zdrobit Ananias zgărzile de la gâtul său, zicându-i:

13. „Mergi și zi către Ananias, zicându-i: «Așa a zis Domnul: <Zgărzile cele de lemn le-ai zdrobit și [Eu îți] voi face în locul lor zgărzile cele de fier>!

14. Că așa a zis Domnul: <Jugul cel de fier l-am pus peste gâtul tuturor neamurilor, [pentru] a lucra [ele] împăratului Babilonului>»”.

15. Și Ieremias i-a zis lui Ananias: „Nu te-a trimis pe tine Domnul [οὐκ ἀπέσταλκέν σε Κύριος]! Și l-ai făcut pe poporul acesta să nădăjduiască spre nedreptate.

16. Pentru aceasta, așa a zis Domnul: «Iată [Ἰδοὺ], Eu te trimit pe tine de la fața pământului [Ἐγὼ ἐξαποστέλλω σε ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς], [căci în] acest an vei muri [τούτῳ τῷ ἐνιαυτῷ ἀποθανῇ]!»”.

17. Și a murit în luna a 7-a.


[1] Deși Sfântul Ieremias știa că Ananias nu profețește, ci e un profet mincinos.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *