Ieremias, cap. 36, cf. LXX

1. Și acestea [sunt] cuvintele cărții, pe care le-a trimis Ieremias din Ierusalim către cei mai bătrâni ai înstrăinării și către preoți și către profeții cei mincinoși, epistola către Babilonul întrăinării [ἐπιστολὴν εἰς Βαβυλῶνα τῇ ἀποικίᾳ] și către tot poporul –

2. mai apoi ieșind Iehonias împăratul și împărăteasa [lui] și eunucii [τῶν εὐνούχων] și tot cel liber și legatul[1] și meșterul din Ierusalim –

3. prin mâna lui Eleasa [Ελεασα], fiul lui Safan [Σαφαν], și a lui Gamarios [Γαμαριος], fiul lui Helchias [Χελκιας], pe care a trimis-o Sedechias, împăratul Iudasului, către împăratul Babilonului, întru Babilon, zicându-i:

4. „Așa a zis Domnul, Dumnezeul lui Israil, către înstrăinarea de la Ierusalim pe care am înstrăinat-o[2]:

5. «Zidiți case și locuiți-le! Și sădiți paradisuri [παραδείσους]/ grădini și veți mânca roadele lor!

6. Și luați-vă femei [καὶ λάβετε γυναῖκας][3] și faceți fii și fiice! Și luați fiilor voștri femei și pe fiicele voastre dați-le bărbaților și înmulțiți-vă și să nu vă împuținați!

7. Și căutați spre pacea pământului [καὶ ζητήσατε εἰς εἰρήνην τῆς γῆς] întru care v-am înstrăinat pe voi acolo [εἰς ἣν ἀπῴκισα ὑμᾶς ἐκεῖ]! Și rugați-vă pentru ei către Domnul [καὶ προσεύξασθε περὶ αὐτῶν πρὸς Κύριον][4], că[ci] în[tru] pacea aceasta va fi pacea voastră [ὅτι ἐν εἰρήνῃ αὐτῆς ἔσται εἰρήνη ὑμῖν]!».

8. Că[ci] așa a zis Domnul: «Să nu vă înșele pe voi profeții cei mincinoși, cei [care sunt] în[tre] voi, și să nu vă înșele pe voi ghicitorii voștri! Și nu ascultați spre visele voastre pe care voi le visați!

9. Că[ci] ei pe cele nedrepte vi le profețesc vouă în[tru] numele Meu [ὅτι ἄδικα αὐτοὶ προφητεύουσιν ὑμῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματί Μου] și [Eu] nu i-am trimis pe ei [καὶ οὐκ ἀπέστειλα αὐτούς][5]».

10. Că[ci] așa a zis Domnul: «Când are să vină [vremea pentru] a se împlini cei 70 de ani ai Babilonului [ὅταν μέλλῃ πληροῦσθαι Βαβυλῶνι ἑβδομήκοντα ἔτη], [atunci] vă voi cerceta pe voi [ἐπισκέψομαι ὑμᾶς] și voi pune cuvintele Mele în[tru] voi [καὶ ἐπιστήσω τοὺς λόγους Μου ἐφ᾽ ὑμᾶς], [ca] poporul vostru să se întoarcă întru locul acesta [τοῦ τὸν λαὸν ὑμῶν ἀποστρέψαι εἰς τὸν τόπον τοῦτον].

11. Și voi socoti în[tru] voi gând de pace [καὶ λογιοῦμαι ἐφ᾽ ὑμᾶς λογισμὸν εἰρήνης] și nu cele rele, [ca] să vă dau vouă acestea.

12. Și rugați-vă către Mine și vă voi auzi pe voi [καὶ προσεύξασθε πρός Με καὶ εἰσακούσομαι ὑμῶν]!

13. Și căutați-Mă pe Mine și Mă veți afla pe Mine [καὶ ἐκζητήσατέ Με καὶ εὑρήσετέ Με], că[ci] Mă veți căuta pe Mine cu toată inima voastră [ὅτι ζητήσετέ Με ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ὑμῶν]!

14. Și Mă voi arăta vouă [καὶ ἐπιφανοῦμαι ὑμῖν][6].

15. Că[ci] ați zis: <Domnul ne-a pus nouă Profeți în[tru] Babilon>»”.

16.

17.

18.

19.

20.

21. Așa a zis Domnul împotriva lui Ahiab [Αχιαβ] și împotriva lui Sedechias: „Iată, Eu vă dau pe voi întru mâinile împăratului Babilonului și vă va lovi pe voi înaintea ochilor voștri!

22. Și blestem vor lua de la ei în toată înstrăinarea lui Iudas în Babilon, zicând: «Să te facă pe tine Domnul cum l-a făcut pe Sedechias și ca pe Ahiab, pe care împăratul Babilonului i-a fript în foc [ἀπετηγάνισεν ἐν πυρὶ]!»,

23. pentru fărădelegea pe care au făcut-o în Israil. Și preacurveau [cu] femeile cetățenilor lor [καὶ ἐμοιχῶντο τὰς γυναῖκας τῶν πολιτῶν αὐτῶν]. Și cuvânt au descoperit în[tru] numele Meu [καὶ λόγον ἐχρημάτισαν ἐν τῷ ὀνόματί Μου], pe care [Eu] nu l-am rânduit lor [ὃν οὐ συνέταξα αὐτοῖς]. Și Eu [sunt] martor [μάρτυς] [pentru acestea]”, zice Domnul.

24. „Și către Sameas [Σαμαιας] [din] Nelamitis [Νελαμίτης] vei zice:

25. «Nu te-am trimis pe tine [întru] numele Meu!». Și către Sofonias [Σοφονιας], fiul lui Maaseas [Μαασαιας] preotul, zi:

26. «Domnul te-a dat pe tine întru preot [Κύριος ἔδωκέν σε εἰς ἱερέα][7] în locul lui Iodae [Ιωδαε] preotul, [ca] să fii stăpân în casa Domnului [γενέσθαι ἐπιστάτην ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου], [stăpânul la] tot omul profețind și [la] tot omul înnebunind [παντὶ ἀνθρώπῳ προφητεύοντι καὶ παντὶ ἀνθρώπῳ μαινομένῳ], și îl vei da pe el spre temniță și spre căderea de apă [καὶ δώσεις αὐτὸν εἰς τὸ ἀπόκλεισμα καὶ εἰς τὸν καταρράκτην]».

27. Și acum, pentru ce împreună l-ați ocărât pe Ieremias cel din Anatot [τὸν ἐξ Αναθωθ], pe cel care v-a profețit vouă?

28. [Oare] nu pentru acesta, [Domnul] l-a trimis către voi în Babilon, zicându-vă: «Departe este [vremea eliberării voastre]! Zidiți case și locuiți-le! Și sădiți grădini [κήπους] și veți mânca rodul lor!»?”.

29. Și Sofonias a citit cartea întru urechile lui Ieremias.

30. Și a fost cuvântul Domnului către Ieremias, zicându-i:

31. „Trimite către înstrăinare, zicându-i [ei]: «Așa a zis Domnul împotriva lui Sameas [din] Nelamitis: <Fiindcă v-a profețit vouă Sameas, iar Eu nu l-am trimis pe el, și v-a făcut pe voi să nădăjduiți spre cele nedrepte,

32. pentru aceasta așa a zis Domnul: Iată, Eu voi cerceta împotriva lui Sameas și împotriva neamului său! Și nu îi va fi lor [lui] om în mijlocul lor, [ca] să vadă cele bune, pe care Eu le voi face vouă. [Căci ei] nu le vor vedea [pe acestea]>»!”.


[1] Cel legat în închisoare.

[2] Pe care Domnul a înstrăinat-o. Căci El a îngăduit ca poporul să fie dus în robie în Babilon.

[3] Căsătoriți-vă!

[4] Rugați-vă pentru cei care vă țin în robie pe voi!

[5] Nu Eu i-am trimis la voi! Nu i-am trimis să profețească!

[6] Mă voi întrupa pentru voi și Mă voi arăta vouă, Mă voi descoperi în fața voastră!

[7] Domnul ți-a dat ție să fii preot!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *