Ieremias, cap. 37, cf. LXX

1. Cuvântul de la Domnul, cel care a fost către Ieremias, [ca el] să[-l] zică:

2. „Așa a zis Domnul, Dumnezeul lui Israil, zicând: «Scrie toate cuvintele [γράψον πάντας τοὺς λόγους], pe care le-am arătat către tine, în carte!

3. Că[ci], iată, vin zile», zice Domnul, «și voi întoarce înstrăinarea poporului Meu, a lui Israil și a Iudasului!», a zis Domnul. «Și îi voi întoarce pe ei întru pământul pe care li l-am dat părinților lor și vor domni peste el»”.

4. Și acestea [sunt] cuvintele, pe care le-a grăit Domnul către Israil și Iudas:

5. „Așa a zis Domnul: «Glasul fricii veți auzi [φωνὴν φόβου ἀκούσεσθε]. Frica [φόβος] [veți auzi] și nu este pacea [καὶ οὐκ ἔστιν εἰρήνη].

6. Cereți și vedeți dacă s-a născut bărbat! Și [aceasta,] pentru frica în care vor ține mijlocul [vostru] și mântuirea [voastră]. Pentru că am văzut pe tot omul [διότι ἑώρακα πάντα ἄνθρωπον] și mâinile sale pe mijlocul său [καὶ αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἐπὶ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ][1] [și] au fost întoarse fețe lor spre gălbinare [ἐστράφησαν πρόσωπα εἰς ἴκτερον].

7. Că[ci] mare s-a făcut ziua aceea [ἐγενήθη ὅτι μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνη] și nu este [o alta] asemenea [καὶ οὐκ ἔστιν τοιαύτη] [ei]. Iar vremea lui Iacov este strâmtă [καὶ χρόνος στενός ἐστιν τῷ Ιακωβ] și dintru aceasta va fi mântuit [καὶ ἀπὸ τούτου σωθήσεται].

8. În ziua aceea», a zis Domnul, «voi zdrobi jugul de la gâtul vostru și legăturile lor le voi rupe. Iar ei nu vor [mai] lucra încă [la] cei străini[,]

9. și [ci] vor lucra Domnului, Dumnezeului lor, iar pe David, pe împăratul lor, îl voi ridica lor [καὶ τὸν Δαυιδ βασιλέα αὐτῶν ἀναστήσω αὐτοῖς][2]»”.

10.

11.

12. Așa a zis Domnul: „Am ridicat zdrobirea [ta și] dureroasă [este] rana ta.

13. Nu este [nimeni] judecând judecata ta, [căci] întru [starea] cea dureroasă ai fost vindecat, [iar] folos nu îți este ție.

14. Toți prietenii tăi te-au uitat pe tine [πάντες οἱ φίλοι σου ἐπελάθοντό σου]. [Și ei] nu [te] vor întreba [οὐ μὴ ἐπερωτήσουσιν], că[ci cu] rana cea vrăjmașă te-am lovit pe tine [ὅτι πληγὴν ἐχθροῦ ἔπαισά σε], [cu] certarea cea întărită pentru toată nedreptatea ta [παιδείαν στερεάν ἐπὶ πᾶσαν ἀδικίαν σου], [pentru că] s-au înmulțit păcatele tale [ἐπλήθυναν αἱ ἁμαρτίαι σου].

15.

16. Pentru aceasta, toți cei care te mănâncă pe tine vor fi mâncați [πάντες οἱ ἔσθοντές σε βρωθήσονται] [de alții][3], iar toți vrăjmașii lor carnea lor de tot o vor mânca [καὶ πάντες οἱ ἐχθροί σου κρέας αὐτῶν πᾶν ἔδονται][4]. Pe[ste] mulțimea nedreptăților tale au fost înmulțite [s-au înmulțit] păcatele tale, [iar păcatele] ți-au făcut acestea ție. Și vor fi cei care te jefuiesc pe tine spre jefuire și pe toți cei care te pradă pe tine îi voi da pe ei spre pradă.

17. Că[ci] voi aduce vindecarea ta [și] de rana cea dureroasă te voi vindeca pe tine”, zice Domnul. „Că[ci] «risipit [ἐσπαρμένη]» ai fost chemat. [Și] prada voastră este, că[ci] căutând [căutat] nu este acesta”.

18. Așa a zis Domnul: „Iată, Eu voi întoarce înstrăinarea lui Iacov și robimea sa o voi milui! Și va fi zidită cetatea pe înălțimea ei, iar templul, după judecata sa, va ședea.

19. Și vor ieși de la ei cântând și [se va auzi] glasul [celor care sunt] jucând. Și îi voi face pe ei să fie din belșug și nu are să fie împuținați.

20. Și vor intra fiii lor ca mai înainte [spre Mine] și mărturiilor lor de la fața Mea vor fi îndreptat[e] [καὶ τὰ μαρτύρια αὐτῶν κατὰ πρόσωπόν μου ὀρθωθήσεται][5] și îi voi cerceta pe cei care îi necăjesc pe ei [καὶ ἐπισκέψομαι τοὺς θλίβοντας αὐτούς][6].

21. Și vor fi peste ei cei mai tari [decât] el și cel care îl stăpânește pe el dintru el va ieși. Și îi voi aduna pe ei și se vor întoarce către Mine [καὶ ἀποστρέψουσιν πρός Με]. Că[ci] cine este acesta, care și-a dat inima sa, [ca] să se întoarcă către Mine?”, zice Domnul.

22.

23. „Că[ci] urgia Domnului a ieșit [ὀργὴ Κυρίου ἐξῆλθεν θυμώδης], a ieșit urgia [Sa] cea mânioasă [θυμώδης ἐξῆλθεν ὀργὴ] [și ea] va veni întorcându-se peste cei neevlavioși [στρεφομένη ἐπ᾽ ἀσεβεῖς ἥξει].

24. [Și] nu are să se întoarcă urgia mâniei Domnului [ὀργὴ θυμοῦ Κυρίου], până [nu] are să facă și până [nu] are să așeze încercarea [ἐγχείρημα] inimii Sale. În zilele cele din urmă veți cunoaște acestea”.


[1] Am văzut cum oamenii își pun mâinile în șolduri și nu au nicio soluție de izbăvire. Am văzut neputința lor cea mare.

[2] Profeție hristologică, pentru că Hristos Domnul Se trage, după umanitatea Sa, din seminția lui David.

[3] Toți cei care te dușmănesc pe tine de moarte vor fi pedepsiți de Mine prin intermediul dușmanilor lor.

[4] Toți vrăjmașii lor le vor face lor mult rău, le vor face lor viața grea și îi vor omorî.

[5] Pentru că Dumnezeu e Cel care ne îndreaptă viețile noastre.

[6] Dumnezeu ne cercetează spre a ne face bine, dar și pentru a ne pedepsi. Aici e vorba despre pedepsirea celor care fac rele.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *