Ieremias, cap. 38, 1-12, cf. LXX

1. „În vremea aceea”, a zis Domnul, „voi fi întru Dumnezeu neamului lui Israil și ei Îmi vor fi Mie întru popor”.

2. Așa a zis Domnul: „L-am aflat pe cel fierbinte întru pustiu, împreună cu cei care au fost nimiciți cu sabia. Mergeți și să nu-i nimiciți [pe cei din] Israil!”.

3. Domnul de departe i S-a arătat lui [Κύριος πόρρωθεν ὤφθη αὐτῷ]. „[Cu] iubirea cea veșnică te-am iubit pe tine, pentru aceasta te-am tras pe tine spre îndurare.

4. Încă te voi zidi pe tine și vei fi zidită, fecioara lui Israil [fecioară a lui Israil]! Încă vei lua timpanul [τύμπανόν][1] tău și vei ieși cu adunarea celor care joacă[2].

5. Încă sădiți vii în munții Samariei! Sădiți și lăudați [pe Domnul]!

6. Că[ci] este ziua chemării [ἡμέρα κλήσεως] celor care se apără pe ei înșiși în munții Efrem [Ἐφραίμ]. Ridicați-vă și suiți-vă întru Sion către Domnul, Dumnezeul nostru!”.

7. Că[ci] așa a zis Domnul lui Iacov: „Veseliți-vă și nechezați [χρεμετίσατε[3]] pe[ste] capul neamurilor! Faceți cele auzite [de la Mine] și lăudați [pe Domnul]! Ziceți: «Domnul l-a mântuit pe poporul Său, pe cea rămasă a lui Israil»!

8. Iată, Eu îi aduc pe ei de la miazănoapte și îi voi aduna pe ei de la marginea pământului întru praznicul fasek [φασεκ]/ Paștiului! Și vei face copii mulțime multă și [ei] se vor întoarce aici.

9. În[tru] plângere i-am scos[4] și în[tru] mângâiere îi voi aduce pe ei [înapoi][5], poposind la canale de apă în calea cea dreaptă [αὐλίζων ἐπὶ διώρυγας ὑδάτων ἐν ὁδῷ ὀρθῇ]. Și nu or să se rătăcească de la ea, că[ci] M-am făcut lui Israil întru Tată, iar Efrem este cel întâi-născut al Meu”.

10. Neamurilor, auziți cuvântul Domnului și vestiți întru insulele cele de departe! Ziceți: „Cel care l-a risipit pe Israil îl va aduna pe el[6] și îl va păzi pe el precum cel care își paște turma sa”!

11. Că[ci] Domnul l-a răscumpărat pe Iacov [ὅτι ἐλυτρώσατο Κύριος τὸν Ιακωβ], l-a izbăvit pe el din mâna celor mai tari [decât] el [ἐξείλατο αὐτὸν ἐκ χειρὸς στερεωτέρων αὐτοῦ].

12. Și vor veni și vor fi veseliți în[tru] muntele Sionului. Și vor veni la cele bune ale Domnului, în pământul grâului și al vinului și al roadelor și al dobitoacelor și al oilor. Și va fi sufletul lor precum pomul cel roditor [καὶ ἔσται ἡ ψυχὴ αὐτῶν ὥσπερ ξύλον ἔγκαρπον] și nu vor mai flămânzi încă [καὶ οὐ πεινάσουσιν ἔτι].


[1] Se referă la instrumentul muzical: https://ro.wikipedia.org/wiki/Timpan_(instrument_muzical).

[2] Care vin să joace pe muzică.

[3] Cuvânt unic în LXX.

[4] Din țara lor și i-am dus în robie.

[5] În pământul lui Israil.

[6] Domnul l-a risipit și tot El îl și adună la un loc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *