De ce pierzi timpul?

Eziți să scrii despre un lucru sau altul pe presupoziția că alții pot și vor scrie mai bine decât tine. Lași lucrurile pe mâine, pentru că astăzi vrei să te destinzi. Sau astăzi vrei să cauți și mai multă bibliografie pentru o temă pe care vrei să o începi.

Multul te demoralizează. Trecerea timpului te scoate din idee. Cu cât amâni, cu atât te îndepărtezi de ceea ce vrei. Și eziți să scrii pentru că scrisul îți mănâncă multă energie. Scrisul îți cere să te concentrezi. Mâinile și picioarele te dor de la atâta stat pe scaun. Ai vrea să scrii și în același timp ai pleca cu gândurile tale undeva, pentru ca să te liniștești, să te odihnești, să te simți bine…

Numai să scrisul, pentru un scriitor, e adevărata lui stare de bine. Scrisul are nevoie de rugăciune, de o masă bună, de băuturi care să te țină treaz, de informație aflată în apropierea ta, de relaxare, de o ducere pe firul gândurilor. Cartea la care scrii e ca o piscină în care te arunci și în care înoți. E ca un aer pe care îl respiri cu nesaț. Tu ești acolo! Ai nevoie să scrii și scrii, pentru că vrei să fii acolo.

De unde tragem concluzia că pierdem timpul, tocmai pentru că nu vrem să ne concentrăm la scris. Nu vrem să ne pierdem toată energia pentru a scrie. Ținerea de-o parte, pentru o anumită vreme, de munca creativă e din grija față de sănătatea noastră. E un minus de operă pentru un plus de viață. Tandemul acesta trebuie echilibrat pentru ca să nu ne doară nici opera și nici viața.

Ieremias, cap. 38, 13-22, cf. LXX

13. „Atunci vor fi bucurate fecioarele în adunarea tinerilor și bătrânii vor fi bucurați[1], și voi întoarce plânsul lor întru bucurie [καὶ στρέψω τὸ πένθος αὐτῶν εἰς χαρμονὴν] și îi voi face pe ei veseli [καὶ ποιήσω αὐτοὺς εὐφραινομένους].

14. Voi mări și voi îmbăta sufletul preoților [μεγαλυνῶ καὶ μεθύσω τὴν ψυχὴν τῶν ἱερέων][2], al fiilor lui Levi [υἱῶν Λευι], iar poporul Meu de cele bune ale Mele va fi săturat [καὶ ὁ λαός Μου τῶν ἀγαθῶν Μου ἐμπλησθήσεται]”.

15. Așa a zis Domnul: „Glasul în Rama [Ῥαμά] a fost auzit [φωνὴ ἐν Ραμα ἠκούσθη], [glasul] de tânguire și de plângere și de jale [θρήνου καὶ κλαυθμοῦ καὶ ὀδυρμοῦ]. Rahil [Ῥαχήλ], plângându-i pe fiii săi [ἀποκλαιομένη ἐπὶ τοῖς υἱοῖς αὐτῆς], nu voia să înceteze [οὐκ ἤθελεν παύσασθαι], că[ci ei] nu [mai] sunt [ὅτι οὐκ εἰσίν]”[3].

16. Așa a zis Domnul: „Să se oprească glasul tău din plâns și ochii tăi din lacrimile tale, că[ci aceasta] este plata lucrurilor tale! Și se vor întoarce din pământul vrăjmașilor

17. [în pământul] cel stătător [μόνιμον[4]], [în] cele ale copiilor voștri.

18. Auzire am auzit, pe Efrem plângând: «M-ai certat pe mine și am fost certat[5]. [Căci] eu, ca vițelul, nu am fost învățat [nu eram învățat]. Întoarce-mă pe mine și [mă] voi întoarce, că Tu [ești] Domnul, Dumnezeul meu!

19. Că[ci mai] apoi, [după] robia mea, m-am pocăit [μετενόησα]. Și [mai] apoi, [când a fost] să [mă] cunosc pe mine, am suspinat pentru zilele rușinii [mele]. Și m-am arătat Ție, că[ci] am luat ocara din tinerețea mea».

20. Efrem [Îmi este] Mie fiul cel iubit, [este] copilul desfătându-se [de Mine]. Că[ci] cuvintele Mele [sunt] în[tru] el [și] pentru care [cu] pomenire voi fi pomenit de către el. Pentru aceasta, M-am grăbit în[tru] el [ἔσπευσα ἐπ᾽ αὐτῷ][6] [și], miluindu-l [ἐλεῶν], îl voi milui pe el [ἐλεήσω αὐτόν]”, zice Domnul.

21. „Stai al tău [στῆσον σεαυτήν], Sionule! Fă[-ți] pedeapsă [ποίησον τιμωρίαν] [ție însuți]! Dă[-ți] inima ta spre umerii [δὸς καρδίαν σου εἰς τοὺς ὤμους][tăi[7], pentru] calea pe care ai fost mers [ὁδὸν ἣν ἐπορεύθης] [ai mers]! Întoarce-te, fecioara lui Israil [fecioară a lui Israil]! Întoarce-te întru cetățile tale plângând!

22. Până când te vei întoarce, fiica [fiică] necinstită?”. Că[ci] Domnul a zidit mântuire spre sădirea cea nouă [ὅτι ἔκτισεν Κύριος σωτηρίαν εἰς καταφύτευσιν καινήν], [iar] oamenii o vor înconjura în[tru] mântuire [ἐν σωτηρίᾳ περιελεύσονται ἄνθρωποι].


[1] Fecioarele și bătrânii vor fi bucurați de către Domnul.

[2] Îl voi umple și îl voi îmbăta cu slava Mea.

[3] Profeția martirizării Sfinților 14.000 de Mucenici Prunci, cei omorâți de către Irodis (Mt. 2, 18).

[4] În pământul care va rămâne mereu al lor.

[5] Spune asta în relație cu Dumnezeu.

[6] Am venit degrabă, prin slava Mea, ca să locuiesc în el.

[7] Acceptă cu inima ta povara pe care o duci pentru păcatele tale!