Ieremias, cap. 39, 1-25, cf. LXX

1. Cuvântul care a fost de la Domnul către Ieremias în anul al 10-lea al împărăției lui Sedechias[, iar] acesta [a fost] anul al 18-lea al împăratului Nabuhodonosor, împăratul Babilonului.

2. Și puterea împăratului Babilonului a împrejmuit împotriva Ierusalimului, iar Ieremias era păzit în curtea temniței care este în casa împăratului,

3. în care l-a închis pe el împăratul Sedechias, zicându-i: „Pentru ce profețești tu, zicând: «Așa a zis Domnul: <Iată, Eu dau cetatea aceasta în mâinile împăratului Babilonului și o va lua pe ea!

4. Iar Sedechias nu are să se mântuie din mâna haldeilor, că[ci cu] dare va fi dat întru mâinile împăratului Babilonului și va grăi gura sa către gura lui și ochii săi ochii lui vor vedea.

5. Și va intra Sedechias întru Babilon și acolo va ședea>»?”.

6. Iar cuvântul Domnului a fost către Ieremias, zicându-i:

7. „Iată, Anameil [Αναμεηλ], fiul lui Salom [Σαλωμ], fratele tatălui său [ἀδελφοῦ πατρός σου], vine către tine, zicându-ți: «Câștigă-ți ție câmpul meu, cel [care este] în Anatot [Αναθωθ], că[ci] ție [îți este] judecata [ca] să îl iei întru stăpânire!»!”.

8. Și a venit către mine Anameil, fiul lui Salom, fratele tatălui meu, înspre curtea temniței, și mi-a zis mie: „Câștigă câmpul meu, cel [care este] în pământul lui Veniamin, cel [care este] în Anatot, că[ci] ție [îți este] judecata [ca] să îl câștigi, iar tu ești cel mai bătrân!”. Și am cunoscut [atunci] că este cuvântul Domnului

9. și am câștigat câmpul lui Anameil, al fiului fratelui tatălui meu [υἱοῦ ἀδελφοῦ πατρός μου], și i-am plătit lui cei 7 sicli și cei 10 arginți.

10. Și am scris întru carte și am pecetluit și am adeverit [cu] martori și am pus argintul în balanță[1].

11. Și am luat cartea stăpânirii [mele][2], cea pecetluită și care a fost citită,

12. și am dat-o pe ea lui Baruh [Βαρουχ], fiului lui Nirios [Νηριος], fiul lui Maaseas [Μαασαιας], înaintea ochilor lui Anameil, a fiului fratelui tatălui meu, și înaintea ochilor celor care au stat [ca martori] și scriind [eu] în cartea stăpânirii [mele] și înaintea ochilor iudeilor celor [care erau] în curtea temniței.

13. Și i-am rânduit lui Baruh, înaintea ochilor lor, zicându-i:

14. „Așa a zis Domnul Atotțiitorul: «Ia cartea stăpânirii acesteia și cartea care a fost citită! Și o vei pune pe ea în vasul cel de strachină [ἀγγεῖον ὀστράκινον], ca să rămână zile mai multe».

15. Că[ci] așa a zis Domnul: „Încă vor fi câștigate câmpuri și case și vii în pământul acesta”.

16. Și m-am rugat către Domnul, după [ce a fost] să dau a mea carte a stăpânirii către Baruh, fiul lui Nirios, zicând:

17. „O, Doamne, Tu ai făcut cerul și pământul [cu] tăria Ta cea mare și [cu] brațul Tău cel înalt și ridicat! Nimic nu are să se ascundă de Tine.

18. Făcând milă spre mii [ποιῶν ἔλεος εἰς χιλιάδας] și răsplătind păcatele părinților întru sânurile copiilor lor [cei] după ei [καὶ ἀποδιδοὺς ἁμαρτίας πατέρων εἰς κόλπους τέκνων αὐτῶν μετ᾽ αὐτούς]. [Tu ești] Dumnezeul cel mare și cel tare,

19. Domnul sfatului celui mare și Cel puternic [întru] lucruri. [Tu ești] Dumnezeul cel mare, Atotțiitorul, și Domnul cel cu nume mare [μεγαλώνυμος]. Ochii Tăi [sunt] întru căile fiilor oamenilor [οἱ ὀφθαλμοί Σου εἰς τὰς ὁδοὺς τῶν υἱῶν τῶν ἀνθρώπων], [ca] să dai fiecăruia după calea sa [δοῦναι ἑκάστῳ κατὰ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ].

20. Care ai făcut semne și minuni în pământul Egiptosului [și], până [în] ziua aceasta, și în Israil, și în[tre] cei muritori. Și Ți-ai făcut Ție nume ca [în] ziua aceea

21. și l-ai scos pe poporul Tău, pe Israil, din pământul Egiptosului, cu semne și cu minuni și în[tru] brațul cel înalt și cu vederile cele mari [καὶ ἐν ὁράμασιν μεγάλοις][3].

22. Și le-ai dat lor pământul acesta, pe care l-ai jurat părinților lor, pământul curgând lapte și miere [γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι].

23. Și au intrat și l-au luat pe el, dar nu au ascultat glasul Tău și în poruncile Tale nu au umblat. Toate câte le-ai poruncit lor nu le-au făcut, iar [Tu] ai făcut să le vină lor împreună toate relele acestea.

24. Iată, mulțimea vine spre cetatea aceasta [ca] să o ia pe ea! Și cetatea a fost dată întru mâinile haldeilor, a celor care se războiesc [cu] ea de la fața sabiei și a foametei. [Iar] cum ai zis, așa s-a făcut.

25. Și Tu zici către mine: «Câștigă-ți ție câmp pe argint!». Și am scris carte și am pecetluit-o și am adeverit [cu] martori, dar cetatea a fost dată întru mâinile haldeilor…”.


[1] L-am cântărit. Am cântărit prețul pământului.

[2] Actul de proprietate asupra pământului.

[3] Și cu mari vedenii.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *