Ieremias, cap. 39, 26-44, cf. LXX

26. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zicându-mi:

27. „Eu [sunt] Domnul, Dumnezeul a tot trupul [ὁ Θεὸς πάσης σαρκός]. Oare va fi ascuns [se va ascunde] de Mine ceva?”.

28. Pentru aceasta, așa a zis Domnul, Dumnezeul lui Israil: „Cetatea aceasta, cea care a fost dată[1], va fi dată în mâinile împăratului Babilonului și [acela] o va lua pe ea.

29. Și vor veni haldeii, ducând război împotriva cetății acesteia, și vor arde cetatea aceasta cu foc. Și vor arde casele în[tru] care au tămâiat pe acoperișurile lor lui Baal [καὶ κατακαύσουσιν τὰς οἰκίας ἐν αἷς ἐθυμιῶσαν ἐπὶ τῶν δωμάτων αὐτῶν τῇ Βααλ] și [unde] turnau turnări[2] altor dumnezei [καὶ ἔσπενδον σπονδὰς θεοῖς ἑτέροις], pentru [ca] să Mă amărască pe Mine [πρὸς τὸ παραπικρᾶναί Με].

30. Că[ci așa] erau fiii lui Israil și fiii lui Iudas, singuri făcând răul înaintea ochilor Mei din tinerețea lor [μόνοι ποιοῦντες τὸ πονηρὸν κατ᾽ ὀφθαλμούς Μου ἐκ νεότητος αὐτῶν].

31. Că[ci] în[tru] urgia Mea și în[tru] mânia Mea era cetatea aceasta din ziua [în] care au zidit-o pe aceasta și până [în] ziua aceasta. [Ca] să o mut pe ea de la fața Mea,

32. pentru toate răutățile fiilor lui Israil și ai lui Iudas, pe care le-au făcut aceștia [ca] să Mă amărască pe Mine. [Și la fel au făcut] și împărații lor și stăpânitorii lor și preoții lor și profeții lor[3], oamenii lui Iudas și cei care locuiesc [în] Ierusalim.

33. Și au întors către Mine spatele și nu fața [καὶ ἐπέστρεψαν πρός Με νῶτον καὶ οὐ πρόσωπον] [lor]. Și i-am învățat pe ei de dimineața devreme [καὶ ἐδίδαξα αὐτοὺς ὄρθρου]. Și i-am învățat și nu au auzit [ca] să ia învățătură [καὶ ἐδίδαξα καὶ οὐκ ἤκουσαν ἐπιλαβεῖν παιδείαν].

34. Și au pus spurcăciunile [τὰ μιάσματα] lor, în[tru] necurățiile lor, în casa [în] care a fost chemat numele Meu în[tru] ea [οὗ ἐπεκλήθη τὸ ὄνομά Μου ἐπ᾽ αὐτῷ].

35. Și i-au zidit altare lui Baal [Βάαλ], cele din valea fiului lui Ennom [Εννομ], [pentru] a-i aduce pe fiii lor și pe fiicele lor împăratului Moloh [Μολόχ] – [lucruri] pe care nu li le-am rânduit lor [ἃ οὐ συνέταξα αὐτοῖς] – și nu s-au suit la inima Mea [καὶ οὐκ ἀνέβη ἐπὶ καρδίαν Μου]. [Ca] să facă urâciunea aceasta, pentru [ca] să păcătuiască Iudas.

36. Și acum, așa a zis Domnul, Dumnezeul lui Israil împotriva cetății, [către] care tu zici: «Va fi dată întru mâinile împăratului Babilonului în[tru] sabie și în[tru foamete și în[tru] trimitere [ἐν ἀποστολῇ».

37. Iată, Eu îi adun pe ei din tot pământul, de unde i-am risipit pe ei acolo în[tru] urgia Mea și [întru] mânia Mea și [întru] ațâțare mare, și îi voi întoarce pe ei întru locul acesta și îi voi așeza pe ei, pe cei care au nădăjduit [πεποιθότας]!

38. Și Îmi vor fi Mie întru popor [καὶ ἔσονταί Μοι εἰς λαόν] și Eu le voi fi lor întru Dumnezeu [καὶ Ἐγὼ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεόν].

39. Și le voi da lor altă cale și altă inimă [καὶ δώσω αὐτοῖς ὁδὸν ἑτέραν καὶ καρδίαν ἑτέραν], [ca] să se teamă de Mine [în] toate zilele [φοβηθῆναί Με πάσας τὰς ἡμέρας], spre binele lor și al copiilor lor [cei] de după ei [εἰς ἀγαθὸν αὐτοῖς καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῶν μετ᾽ αὐτούς].

40. Și le voi pune lor făgăduința cea veșnică [διαθήκην αἰωνίαν], pe care nu o voi întoarce dinapoia lor, și frica Mea o voi da întru inima lor [καὶ τὸν φόβον Μου δώσω εἰς τὴν καρδίαν αὐτῶν], pentru [ca] să nu se îndepărteze ei de Mine.

41. Și voi cerceta [ca] să-i îmbunez pe ei [καὶ ἐπισκέψομαι τοῦ ἀγαθῶσαι αὐτοὺς] și îi voi sădi pe ei în[tru] pământul acesta cu credință și cu toată inima și cu tot sufletul [καὶ φυτεύσω αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ ταύτῃ ἐν πίστει καὶ ἐν πάσῃ καρδίᾳ καὶ ἐν πάσῃ ψυχη]”.

42. Că[ci] așa a zis Domnul: „Precum am adus în poporul acesta toate aceste mari rele, așa voi aduce Eu în aceștia toate cele bune, pe care le-am grăit către ei.

43. Și încă vor fi câștigate câmpuri în pământul [acesta], [în] care tu zici: «Necălcat este de oameni și de [picior de] dobitoc și au fost dați întru mâinile haldeilor».

44. Și vor câștiga câmpuri cu argint[4]. Și vei scrie carte și o vei pecetlui și vei adeveri cu martori în pământul lui Veniamin și împrejurul Ierusalimului și în cetățile lui Iudas și în cetățile muntelui și în cetățile Sefilei [ἐν πόλεσιν τῆς Σεφηλα[5]] și în cetățile Naghevei [καὶ ἐν πόλεσιν τῆς Ναγεβ], că[ci] voi întoarce înstrăinările lor [ὅτι ἀποστρέψω τὰς ἀποικίας αὐτῶν]”.


[1] De Mine vrăjmașilor voștri.

[2] Jertfe de băutură.

[3] Preoții și profeții lor cei mincinoși.

[4] Cumpărându-le cu bani de argint.

[5] Forma de N. e Sefila [Σεφηλα].