Ieremias, cap. 40, cf. LXX

1. Și în al doilea rând a fost cuvântul Domnului către Ieremias, iar el era încă legat în curtea temniței, zicându-i:

2. „Așa a zis Domnul, făcând pământul și zidindu-l pe el [ca] să-l îndrepte pe el[, iar] Domnul [este] numele Lui:

3. «Strigă către Mine și voi fi răspunzându-ți ție și îți voi vesti ție pe cele mari și tari, [pe cele] pe care nu le-ai cunoscut pe ele!»”.

4. Că[ci] așa a zis Domnul, Dumnezeul lui Israil, pentru casele cetății acesteia și pentru casele împăratului Iudasului, [pentru] cele care au fost dărâmate întru șanțuri și în afara întăriturilor,

5. [pentru] a lupta împotriva haldeilor: „Și are să se umple ea de cei morți ai oamenilor, pe care i-am lovit în[tru] urgia Mea și în[tru] mânia Mea. Și Mi-am întors fața Mea de la ei pentru toate răutățile lor.

6. Iată, Eu îi aduc ei închiderea rănii și vindecare [συνούλωσιν καὶ ἴαμα]! Și voi arăta lor a asculta și o voi vindeca pe ea și le voi face lor pace și credință [καὶ ποιήσω αὐτοῖς εἰρήνην καὶ πίστιν][1].

7. Și voi întoarce înstrăinarea lui Iudas și înstrăinarea lui Israil și îi voi zidi pe ei ca mai înainte [καὶ οἰκοδομήσω αὐτοὺς καθὼς τὸ πρότερον].

8. Și îi voi curăți pe ei de toate nedreptățile lor [καὶ καθαριῶ αὐτοὺς ἀπὸ πασῶν τῶν ἀδικιῶν αὐτῶν] [prin] care Mi-au păcătuit Mie [ὧν ἡμάρτοσάν Μοι] și nu Îmi voi fi amintit de păcatele lor [prin] care Mi-au păcătuit Mie și s-au îndepărtat de Mine [καὶ οὐ μὴ μνησθήσομαι ἁμαρτιῶν αὐτῶν ὧν ἥμαρτόν Μοι καὶ ἀπέστησαν ἀπ᾽ Ἐμοῦ].

9. Și va fi spre veselia și spre lauda și spre mărirea a tot poporul pământului, oricare vor auzi toate cele bune pe care Eu le voi face. Și vor fi temători [se vor teme] și vor fi amărâți [se vor amărî] pentru toate cele bune și pentru toată pacea pe care Eu le-o voi face lor”.

10. Așa a zis Domnul: „Încă va fi auzit [se va auzi] în locul acesta – [în] care voi ziceți: «Pustiu este de oameni și de dobitoace», în cetățile Iudasului și afară de Ierusalim, [în] cele pustiite, înainte nefiind om și [nici] dobitoc,

11. [nefiind] glasul de veselie și glasul de bucurie, [nefiind] glasul de mire și glasul de mireasă –, zicându-se: «Mărturisiți-vă Domnului [ἐξομολογεῖσθε Κυρίῳ], Atotțiitorului [Παντοκράτορι], că bun [este] Domnul [ὅτι χρηστὸς Κύριος], că[ci] întru veac [este] mila Lui [ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος Αὐτου]!». Și vor aduce daruri întru casa Domnului, că[ci] voi întoarce toată înstrăinarea pământului acestuia ca mai înainte”, a zis Domnul.

12. Așa a zis Domnul Puterilor [Κύριος τῶν Δυνάμεων][2]: „Încă va fi în locul acesta [pământul] cel pustiu, înainte nefiind om și [nici] dobitoc, și în toate cetățile sale [fiind] popasurile păstorilor înnoptându-și oile [καταλύματα ποιμένων κοιταζόντων πρόβατα].

13. În cetățile muntelui și în cetățile Sefilei și în cetățile Naghevei și în pământul lui Veniamin și în[tru] cele dimprejurul Ierusalimului și în[tru] cetățile lui Iudas încă va trece [vor trece] oile spre mâna numărând[3]”, a zis Domnul.


[1] Pentru că pacea și credința sunt darurile Sale cele mari în viața noastră.

[2] Domnul Puterilor cerești.

[3] Încă vor trece oile spre mâna celui care le numără. Pentru că oile își vor avea păstorii lor.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *