Ieremias, cap. 41, cf. LXX

1. Cuvântul care a fost către Ieremias de la Domnul – iar Nabuhodonosor, împăratul Babilonului, și toată oastea lui și tot pământul stăpânirii sale se războiau împotriva Ierusalimului și împotriva tuturor cetăților lui Iudas –, zicându-i:

2. „Așa a zis Domnul: «Mergi către Sedechias, împăratul Iudasului, și îi vezi zice lui: <Așa a zis Domnul: [Cu] dare va fi dată cetatea aceasta întru mâinile împăratului Babilonului și o va lua pe ea și o va arde pe ea cu foc.

3. Iar tu nu ai să te mântui din mâna sa și [cu] prindere vei fi luat și întru mâinile sale vei fi dat și ochii tăi ochii săi vor vedea și gura sa cu gura ta va grăi și întru Babilon vei intra>.

4. Ci auzi cuvântul Domnului, Sedechia [Σεδεκια[1]], împăratule al Iudasului! <Așa zice Domnul:

5. În pace vei muri [ἐν εἰρήνῃ ἀποθανῇ]! Și precum i-au plâns pe părinții tăi, pe cei care au împărățit mai înainte de tine, [așa] te vor plânge și pe tine și [vor zice:] „O, doamne!”. [Și] te vor jeli pe tine, că[ci] Eu cuvânt am grăit>», a zis Domnul”.

6. Și a grăit Ieremias, către împăratul Sedechias, toate cuvintele acestea în Ierusalim,

7. iar puterea împăratului Babilonului se războia împotriva Ierusalimului și împotriva cetăților lui Iudas, împotriva [cetății] Lahis [Λαχις] și împotriva [cetății] Azica [Αζηκα], căci acestea au rămas [rămăseseră] între cetățile lui Iudas cetățile cele tari [πόλεις ὀχυραί].

8. Cuvântul care a fost către Ieremias de la Domnul, după [ce a fost] să săvârșească împăratul Sedechias făgăduința către popor, [ca] să cheme eliberare [τοῦ καλέσαι ἄφεσιν],

9. [ca] să elibereze fiecare pe slujitorul său și fiecare pe slujitoarea sa, pe evreu și pe evreică, [făcându-i] liberi, spre a nu robi om din Iudas.

10. Și au fost întorși [s-au întors] toți oamenii cei mari și tot poporul, cei care au intrat în[tru] făgăduință, [ca] să elibereze fiecare pe slujitorul său și fiecare pe slujitoarea sa,

11. și i-au împins pe ei spre slujitori și slujitoare.

12. Și a fost cuvântul Domnului către Ieremias, zicându-i:

13. „Așa a zis Domnul, Dumnezeul lui Israil: «Eu am pus făgăduință către părinții voștri în ziua [în] care i-am izbăvit din pământul Egiptosului, din casa robiei, zicându-le:

14. <Când or să se împlinească 6 ani îl vei elibera pe fratele tău, pe evreul care ți se va fi vândut ție și [îți] va [fi] lucra[t] ție 6 ani și îl vei trimite pe el liber>. Dar [ei] nu M-au auzit și nu au plecat urechea lor[2].

15. Iar astăzi s-au întors să facă [lucrul] cel drept înaintea ochilor Mei: să cheme fiecare eliberarea aproapelui său. Și au săvârșit făgăduința către fața Mea, în casa [în] care a fost chemat numele Meu în ea.

16. Dar v-ați întors și ați spurcat numele Meu, [ca] să [nu] întoarcă fiecare slujitorul său și fiecare slujitoarea sa, pe care i-ați trimis [să-i trimiteți] liberi [în] sufletul lor, [rămânându-vă astfel] vouă spre slujitori și slujitoare».

17. Pentru aceasta, așa a zis Domnul: «Voi nu ați ascultat de Mine, [ca] să cheme fiecare eliberare către aproapele său. [De aceea,] iată, Eu vă chem vouă eliberare întru sabie și întru moarte și întru foamete, și vă voi da pe voi spre risipire [în] toate împărățiile pământului!

18. Și îi voi da pe oamenii care au trecut peste făgăduința Mea, pe cei care nu au întărit făgăduința Mea, care au făcut către fața Mea vițelul, pe care l-au făcut a-i lucra lui[3],

19. pe stăpânitorii lui Iudas și pe conducători și pe preoți și pe popor,

20. și îi voi da pe ei vrăjmașilor lor. Și vor fi stârvurile lor mâncarea păsărilor cerului și a fiarelor pământului.

21. Iar pe Sedechias, pe împăratul Iudasului, și pe stăpânitorii lor, îi voi da întru mâinile vrăjmașilor lor. Și puterea împăratului Babilonului [va fi împotriva] celor care fug de la ei.

22. Iată, Eu rânduiesc!, zice Domnul. Și îi voi întoarce pe ei întru pământul acesta și se vor război împotriva lui și îl vor lua pe el și îl vor arde pe el cu foc și pe cetățile Iudasului și le voi da pe ele pustii de cei care le locuiesc»”.


[1] Forma de vocativ.

[2] La cuvintele Mele.

[3] Pentru a-i sluji lui, pentru a i se închina lui în mod idolatru.