Ieremias, cap. 42, cf. LXX

1. Cuvântul care a fost către Ieremias de la Domnul în zilele lui Ioachim, împăratul Iudasului, zicându-i:

2. „Mergi în casa lui Arhabin [Αρχαβιν] și îi vei aduce pe ei întru casa Domnului, spre unul [dintre] jgheaburi și îi vei adăpa pe ei [cu] vin!”.

3. Și l-am scos pe Iezonias [Ιεζονιας], pe fiul lui Ieremin [Ιερεμιν], [care este] fiul lui Havasin [Χαβασιν], și pe frații lui, [cât] și pe fiii lui, și pe toată casa lui Arhabin,

4. și i-am adus pe ei întru casa Domnului, întru cămara[1] fiilor lui Ananias [Ἁνανίας], a fiului lui Godolias [Γοδολιας], a omului lui Dumnezeu [ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ], care este aproape de casa stăpânitorilor, cei deasupra casei lui Maaseas [Μαασαιας], a fiului lui Selom [Σελωμ], a celui care păzește curtea.

5. Și le-am dat înaintea feței lor ulcior de vin și potire și le-am zis: „Beți vin!”.

6. Și [ei] au zis: „Nu avem să bem vin, că[ci] Ionadab [Ιωναδαβ], fiul lui Rihab [Ρηχαβ], tatăl nostru, ne-a poruncit nouă, zicându-ne: «Voi și fiii voștri să nu beți vin până în veac!

7. Și casă să nu zidiți și sămânță să nu semănați și via nu vă va fi vouă, că[ci] în corturi veți locui [în] toate zilele voastre, pentru ca să trăiți zilele cele multe pe pământul în care petreceți voi întru el!».

8. Și am ascultat glasul lui Ionadab, al tatălui nostru, ca să nu bem vin [în] toate zilele noastre, noi și femeile noastre și fiii noștri și fiicele noastre,

9. și pentru a nu zidi casă [pentru] a locui acolo, iar via și câmpul și sămânța nu a[u] fost nouă.

10. Și am locuit în corturi, și am auzit și am făcut după toate pe care ni le-a poruncit nouă Ionadab, tatăl nostru.

11. Și a fost, când s-a suit Nabuhodonosor împotriva pământului, și [că] am zis: «Intrați și să intrăm întru Ierusalim de la fața puterii haldeilor și de la fața puterii assiriilor/ asirienilor!». Și locuiam acolo”.

12. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zicându-mi:

13. „Așa zice Domnul: «Mergi și zi omului lui Iudas și celor care locuiesc [în] Ierusalim: <[Oare] nu aveți să luați învățătură [pentru] a auzi cuvintele Mele?>!

14. Au pus cuvânt fiii lui Ionadab, fiul lui Rihab, pe care l-a poruncit copiilor săi ca să nu bea vin și nu au băut. Iar Eu am grăit către voi dis-de-dimineață…Și am grăit și nu M-ați auzit.

15. Și i-am trimis către voi pe Slujitorii Mei, pe Profeți, zicându-vă: <Întoarceți-vă fiecare de la calea sa cea rea și faceți mai bune obiceiurile voastre! Și nu veți merge după alți dumnezei [pentru] a le sluji lor și veți locui în pământul pe care vi l-am dat vouă și părinților voștri>. Și nu ați plecat urechile voastre și nu ați auzit.

16. Și au stat fiii lui Ionadab, fiul lui Rihab, [în] porunca tatălui lor, dar poporul acesta nu au ascultat [nu a ascultat] de Mine».

17. Pentru aceasta, așa a zis Domnul: «Iată, Eu port [φέρω] împotriva Iudasului și împotriva celor care locuiesc [în] Ierusalim pe toate cele rele pe care le-am grăit împotriva voastră!».

18. Pentru aceasta, așa a zis Domnul: «Întrucât au auzit fiii lui Ionadab, fiul lui Rihab, porunca tatălui lor [pentru] a o face [pe ea], precum le-a poruncit lor tatăl lor,

19. nu are să se sfârșească omul [dintre] fiii lui Ionadab, fiul lui Rihab, care au stat de la fața Mea [în] toate zilele pământului»”.


[1] Cămara templului.