Ieremias, cap. 43, cf. LXX

1. Iar în al 4-lea an[1] al lui Ioachim [Ἰωακίμ], al fiului lui Iosias [Ἰωσίας], împăratul Iudasului, a fost cuvântul Domnului către mine, zicându-mi:

2. „Ia-ți ție papirus de carte și scrie pe el toate cuvintele pe care le-am arătat către tine împotriva Ierusalimului și împotriva Iudasului și împotriva tuturor neamurilor, din care zi Eu am grăit către tine, din zilele lui Iosias, împăratul Iudasului, și până în ziua aceasta!

3. Poate [astfel] va auzi casa lui Iudas pe toate cele rele, pe care Eu socotesc să le fac lor, pentru ca să se întoarcă de la calea lor cea rea și [așa] milostiv voi fi nedreptăților lor și păcatelor lor”.

4. Și l-a chemat Ieremias pe Baruh [Βαρουχ], pe fiul lui Nirios [Νηριος], și [el] a scris din gura lui Ieremias toate cuvintele Domnului [ἔγραψεν ἀπὸ στόματος Ιερεμιου πάντας τοὺς λόγους Κυρίου], pe care [Ieremias] l[e]-a arătat către el, într-u[n] papirus de carte [εἰς χαρτίον βιβλίου].

5. Și i-a poruncit Ieremias lui Baruh, zicându-i: „Eu sunt păzit[2], [ca] să nu pot să intru întru casa Domnului.

6. Dar [tu] vei intra cu papirusul acesta întru urechile poporului, în casa Domnului, în zi de post, și în urechile a tot Iudasul, [în urechile] celor care vin din cetățile lor, [și] îl vei citi lor.

7. Poate [astfel] va cădea mila lor de la fața Domnului [ἴσως πεσεῖται ἔλεος αὐτῶν κατὰ πρόσωπον Κυρίου] și se vor întoarce de la calea lor cea rea [καὶ ἀποστρέψουσιν ἐκ τῆς ὁδοῦ αὐτῶν τῆς πονηρᾶς], că[ci] mare [este] mânia și [mare este] urgia Domnului [ὅτι μέγας ὁ θυμὸς καὶ ἡ ὀργὴ Κυρίου], pe care [le-]am grăit împotriva poporului acestuia”.

8. Și a făcut Baruh după toate pe care i le-a poruncit lui Ieremias, [ca] să citească din carte cuvintele Domnului în casa Domnului.

9. Și a fost în al 8-lea an al împăratului Ioachim, [în] luna a 9-a, [că] au fost chemați [a fost chemat] împreună [cu] post către fața Domnului [ἐξεκκλησίασαν νηστείαν κατὰ πρόσωπον Κυρίου] tot poporul, în Ierusalim, [cât] și casa lui Iudas.

10. Și citea Baruh din carte cuvintele lui Ieremias, în casa Domnului, în casa lui Gamarios [Γαμαριος], a fiului lui Safan [Σαφαν] cărturarul [τοῦ γραμματέως], în curtea cea de sus [ἐν τῇ αὐλῇ τῇ ἐπάνω], în poarta cea nouă a curților casei Domnului [ἐν προθύροις πύλης τοῦ οἴκου Κυρίου τῆς καινῆς], în urechile a tot poporul [ἐν ὠσὶ παντὸς τοῦ λαοῦ].

11. Și a auzit Miheas [Μιχαιας], fiul lui Gamarios, fiul lui Safan, toate cuvintele Domnului din carte

12. și s-a coborât întru casa împăratului, întru casa cărturarului. Și, iată, acolo, toți stăpânitorii au șezut [ședeau]: Elisama [Ελισαμα] cărturarul și Daleas [Δαλαιας], fiul lui Selemios [Σελεμιος], și Elnatan [Ελναθαν], fiul lui Achovor [Ακχοβωρ], și Gamarias [Γαμαριας], fiul lui Safan [Σαφαν], și Sedechias [Σεδεκιας], fiul lui Ananias [Ἁνανίας], și toți stăpânitorii!

13. Și le-a vestit lor Miheas toate cuvintele pe care le-a auzit citindu-se de către Baruh întru urechile poporului.

14. Și au trimis toți stăpânitorii către Baruh, fiul lui Nirios, pe Iudin [Ιουδιν], fiul lui Natanios [Ναθανιος], fiul lui Selemios, fiul lui Husi [Χουσι], zicându-i: „Papirusul, din care tu citești din el în urechile poporului, ia-l pe el întru mâna ta și vino!”. Și a luat Baruh papirusul și a coborât către ei.

15. Și [aceștia] i-au zis lui: „Citește iarăși întru urechile noastre!”. Și Baruh a citit.

16. Și a fost, când au auzit toate cuvintele, [că] împreună s-au sfătuit, fiecare către aproapele său, și au zis: „Vestind, să vestim împăratului toate cuvintele acestea”.

17. Iar pe Baruh l-au întrebat, zicându-i: „De unde ai scris toate cuvintele acestea?”.

18. Și Baruh a zis: „Din gura sa mi-a vestit mie Ieremias toate cuvintele acestea, iar [eu] le scriam în carte”.

19. Și [ei] i-au zis lui Baruh: „Mergi [și] te ascunde, tu și Ieremias, [și] om să nu cunoască unde [sunteți] voi!”.

20. Iar [ei] au intrat către împărat, întru curte[a împăratului], și papirusul l-au dat a se păzi în casa lui Elisama, și i-au vestit împăratului toate cuvintele.

21. Și l-a trimis împăratul pe Iudin să ia papirusul și l-a luat pe el din casa lui Elisama. Și a citit Iudin întru urechile împăratului și întru urechile tuturor stăpânitorilor care au stat [stăteau] în jurul împăratului.

22. Și împăratul ședea în casa [sa] cea de iarnă și vatra focului [ἐσχάρα πυρὸς] [era] către fața sa.

23. Și a fost citind Iudin trei foi de papirus sau patru, [și] le tăia pe ele cu cuțitul cărturarului [τῷ ξυρῷ τοῦ γραμματέως] și le arunca întru focul de deasupra vetrei, până s-a sfârșit tot papirusul întru focul de deasupra vetrei.

24. Și nu au cercetat, iar împăratul și slujitorii săi nu le-au rupt veșmintele lor, celor care aud [celor care au auzit] toate cuvintele acestea.

25. Și Elnatan și Godolias și Gamarias [Ελναθαν καὶ Γοδολιας καὶ Γαμαριας] l-a[u] sfătuit împăratului [pe împărat] spre [ca] să nu ardă papirusul.

26. Și a poruncit împăratul lui Ieremeil [Ιερεμεηλ], fiului împăratului, și lui Sarea [Σαραια], fiului lui Esriil [Εσριηλ], să-i prindă pe Baruh și pe Ieremias, dar [ei] au fost ascunși.

27. Și a fost cuvântul Domnului către Ieremias – după să ardă [ce a ars] împăratul papirusul [cu] toate cuvintele pe care le-a scris Baruh din gura lui Ieremias –, zicându-i:

28. „Ia tu iarăși alt papirus și scrie toate cuvintele cele fiind pe papirus, pe care le-a ars împăratul Ioachim!

29. Și vei zice: «Așa a zis Domnul: Tu ai ars papirusul acesta, zicând: <Pentru ce ai scris în el, zicând: „Intrând, va intra împăratul Babilonului și va nimici cu totul pământul acesta și va lipsi din el om și dobitoc?”>.

30. Pentru aceasta, așa a zis Domnul împotriva lui Ioachim, împăratul Iudasului: <Nu îi va fi lui șezând pe tronul lui David, iar stârvul său va fi aruncat în arșița zilei și în înghețul nopții.

31. Și voi cerceta împotriva sa și împotriva neamului său și împotriva slujitorilor săi, și voi aduce peste ei și peste cei care locuiesc în Ierusalim și peste pământul Iudasului toate cele rele pe care le-am grăit împotriva lor și [ei] nu au ascultat>»”.

32. Și a luat Baruh alt papirus și a scris pe el, din gura lui Ieremias, toate cuvintele cărții pe care a ars-o Ioachim și încă i-au fost adăugate lui cuvinte mai multe ca acelea.


[1] În al 4-lea an de domnie.

[2] Sunt ținut închis.