Ieremias, cap. 44, cf. LXX

1. Și a împărățit Sedechias, fiul lui Iosias, în locul lui Ioachim, pe care l-a împărățit Nabuhodonosor [pentru] a împărăți Iudasul.

2. Și nu a auzit el și slujitorii săi și poporul pământului cuvintele Domnului, pe care le-a grăit în[tru] mâna lui Ieremias.

3. Și a trimis împăratul Sedechias pe Ioahal [Ιωαχαλ], fiul lui Selemios, și pe Sofonias [Σοφονιας], fiul lui Maaseas preotul, către Ieremias, zicându-i: „Așadar, roagă-te pentru noi către Domnul!”.

4. Și Ieremias a venit și a trecut prin mijlocul cetății și nu l-au dat pe el întru casa temniței.

5. Și puterea lui Farao a ieșit din Egiptos. Și au auzit haldeii auzul lor și s-au suit din Ierusalim.

6. Și a fost cuvântul Domnului către Ieremias, zicându-i:

7. „Așa a zis Domnul: «Așa vei grăi către împăratul Iudasului, cel care a trimis către tine, [pentru ca] să Mă cauți pe Mine: <Iată, puterea lui Farao, care v-a ieșit vouă întru ajutor, se vor [va] întoarce întru pământul Egiptosului!

8. Și se vor întoarce aceia, haldeii, și se vor război împotriva cetății acesteia și o vor lua pe ea și o vor arde pe ea cu foc>».

9. Că[ci] așa a zis Domnul: «Să nu primiți [în] sufletele voastre [μὴ ὑπολάβητε ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν], zicându-vă: <Grăbindu-se, vor pleca de la noi haldeii>, că[ci] nu or să plece.

10. Și dacă o să bateți toată puterea haldeilor, pe cei care se războiesc [cu] voi, și or să rămână unii străpunși, fiecare în locul său, aceia se vor ridica și vor arde cetatea aceasta cu foc»”.

11. Și a fost, când s-a suit puterea haldeilor din Ierusalim, de la fața puterii lui Farao,

12. [că] a ieșit Ieremias din Ierusalim [ca] să meargă întru pământul lui Veniamin [și] să îndrepte [τοῦ ἀγοράσαι][1] de acolo, din mijlocul poporului.

13. Și a fost el la poarta lui Veniamin. Și acolo [era] omul la care găzduia Saruias [Σαρουιας], fiu lui Selemios, fiul lui Ananias. Și [acesta] l-a prins pe Ieremias, zicându-i: „Tu către haldei fugi!”.

14. Și [Ieremias] i-a zis: „Minciună! [Căci] eu nu fug către haldei”. Dar nu l-a ascultat pe el. Și l-a prins Saruias pe Ieremias și l-a adus pe el către stăpânitori.

15. Și stăpânitorii au fost înrăiți împotriva lui Ieremias și l-au bătut pe el. Și l-au trimis pe el întru casa lui Ionatan [Ιωναθαν] cărturarul, că[ci] pe aceasta au făcut-o întru casa temniței.

16. Și a venit Ieremias întru casa gropii și întru heret/ celulă [εἰς τὴν χερεθ] și a stat acolo multe zile.

17. Și a trimis Sedechias și l-a chemat pe el. Și împăratul îl întreba pe el pe ascuns, [ca] să-i zică dacă cuvântul este de la Domnul. Și [el] i-a zis: „Este! [Căci] întru mâinile împăratului Babilonului vei fi dat”.

18. Și Ieremias i-a zis împăratului: „[Cu] ce ți-am greșit pe tine [ție] și slujitorilor tăi și poporului acestuia, că [încât] tu mă dai pe mine întru casa temniței?

19. Și unde sunt „profeții” voștri, cei care „v-au profețit” vouă, zicându-vă că: «Nu are să vină împăratul Babilonului împotriva pământului acestuia!»?

20. Și acum, doamne, împărate, să cadă mila mea către fața ta [πεσέτω τὸ ἔλεός μου κατὰ πρόσωπόν σου]! Și de ce mă întorci pe mine întru casa lui Ionatan cărturarul? Și [oare] nu am să mor acolo?!”.

21. Și a rânduit împăratul și l-au aruncat pe el întru casa temniței. Și îi dădeau lui o pâine pe zi, din afară, pe care o coc [o coceau], până s-au sfârșit pâinile din cetate. Și Ieremias a stat în curtea temniței.


[1] Forma figurată a verbului. Să-l învețe voia lui Dumnezeu.