Ieremias, cap. 45, cf. LXX

1. Și a auzit Safatias [Σαφατιας], fiul lui Matan [Μαθαν], și Godolias [Γοδολιας], fiul lui Pashor [Πασχωρ], și Ioahal [Ιωαχαλ], fiul lui Selemias [Σελεμιας], cuvintele pe care le grăia Ieremias către popor, zicând:

2. „Așa a zis Domnul: «Cel care locuiește în cetatea aceasta va muri cu sabia și cu foametea. Iar cel care iese către haldei va trăi și sufletul său va fi spre aflare și va trăi».

3. Că[ci] așa a zis Domnul: «Dându-se, va fi dată cetatea aceasta întru mâinile puterii împăratului Babilonului și o va lua pe ea»”,

4. și i-au zis împăratului: „Așadar, să fie omorât omul acesta! Că[ci] el slăbește mâinile oamenilor care se războiesc, ale celor care rămân în cetate, și mâinile a tot poporul, grăind către ei după cuvintele acestea. Că[ci] omul acesta nu vorbește dumnezeiește [ὅτι ὁ ἄνθρωπος οὗτος οὐ χρησμολογεῖ], [cu] pace poporului acestuia [εἰρήνην τῷ λαῷ τούτῳ], ci mai degrabă cele rele [ἀλλ᾽ ἢ πονηρά]”.

5. Și împăratul a zis: „Iată [ἰδοὺ], el [este] în mâinile voastre [αὐτὸς ἐν χερσὶν ὑμῶν]!”, că nu putea împăratul [să vorbească] împotriva lor [ὅτι οὐκ ἠδύνατο ὁ βασιλεὺς πρὸς αὐτούς][1].

6. Și l-au aruncat pe el[2] întru groapa lui Melhias [Μελχιας], a fiului împăratului, care era în curtea temniței. Și l-au coborât pe el întru groapă și în groapă nu era apă, ci mai degrabă noroi [βόρβορος]. Și era [el] în noroi.

7. Și a auzit Abdemeleh [Αβδεμελεχ], etiopianul, [care era] și el în casa împăratului, că l-au dat pe Ieremias întru groapă. Și împăratul era [atunci] la poarta lui Veniamin.

8. Și a venit către el și a grăit către împărat și i-a zis:

9. „Ai făcut rău pe care le-ai făcut [ἐπονηρεύσω ἃ ἐποίησας], [ca] să ucizi pe omul acesta dinspre fața foametei [τοῦ ἀποκτεῖναι τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ἀπὸ προσώπου τοῦ λιμοῦ], că[ci] nu [mai] sunt încă pâini în cetate”.

10. Și i-a poruncit împăratul lui Abdemeleh, zicându-i: „Ia de aici întru mâinile tale 30 de oameni[3] și îl scoate pe el din groapă ca să nu moară!”.

11. Și a luat Abdemeleh oamenii și a intrat întru casa împăratului cea de sub pământ [τὴν ὑπόγειον] și a luat de acolo cârpele cele vechi [καὶ ἔλαβεν ἐκεῖθεν παλαιὰ ῥάκη] și funiile cele vechi [καὶ παλαιὰ σχοινία] și le-a aruncat pe ele către Ieremias întru groapă

12. și i-a zis: „Pe acestea pune-le sub funii!”. Și a făcut așa Ieremias[4].

13. Și l-au tras pe el [cu] funiile și l-au scos pe el din groapă și a șezut Ieremias în curtea temniței.

14. Și a trimis împăratul și l-a chemat pe el către sine întru casa cea de-a treia [εἰς οἰκίαν ασελισι], cea din casa Domnului. Și i-a zis lui împăratul: „Așadar [δὴ], te voi întreba pe tine cuvânt [ἐρωτήσω σε λόγον] și să nu ascunzi de mine cuvântul [καὶ μὴ κρύψῃς ἀπ᾽ ἐμοῦ ῥῆμα]!”.

15. Și i-a zis Ieremias împăratului: „Dacă am să-ți vestesc ție, [oare] nu [cu] moarte pe mine mă vei omorî? Iar dacă îți voi sfătui ție [te voi sfătui pe tine], [nici atunci] nu ai să asculți de mine”.

16. Și i s-a jurat lui împăratul, zicându-i: „Domnul trăiește, [Cel] care ne-a făcut nouă sufletul acesta, dacă te voi ucide pe tine și dacă te voi da pe tine întru mâinile oamenilor acestora!”.

17. Și i-a zis lui Ieremias: „Așa a zis Domnul: «Dacă, ieșind, ai să ieși către conducătorii împăratului Babilonului, și [atunci] va trăi sufletul tău [ζήσεται ἡ ψυχή σου] și cetatea aceasta nu are să fie arsă cu foc, și vei trăi tu și casa ta.

18. Dar dacă nu ai să ieși, va fi dată cetatea aceasta întru mâinile haldeilor și o vor arde pe ea cu foc, iar tu nu ai să fii mântuit»”.

19. Și i-a zis împăratul lui Ieremias: „Eu am cuvântul iudeilor celor care au fugit către haldei, [că] nu mă vor da pe mine întru mâinile lor și [nu] mă vor batjocori pe mine”.

20. Și a zis Ieremias: „Nu or să te dea pe tine[5]! [Însă], ascultă cuvântul Domnului, pe care eu îl zic către tine și mai bine îți va fi ție și va trăi sufletul tău [καὶ ζήσεται ἡ ψυχή σου]!

21. Iar dacă tu nu voiești să ieși, acesta [este] cuvântul pe care mi l-a arătat mie Domnul [οὗτος ὁ λόγος ὃν ἔδειξέν μοι Κύριος]:

22. «Și, iată, toate femeile, care au rămas în casa împăratului Iudasului, se scoteau către stăpânitorii împăratului Babilonului! Și ele ziceau: <Te-au înșelat pe tine și îți vor putea ție oamenii cei de pace [ἄνδρες εἰρηνικοί][6] ai tăi și vor nimici în alunecările picioarelor tale, [căci] s-au întors de la tine[7]>.

23. Și pe femeile tale și pe copiii tăi îi vor scoate către haldei[8], iar tu nu ai să fii mântuit, că[ci] în mâna împăratului vei fi prins și cetatea aceasta va fi arsă»”.

24. Și i-a zis lui împăratul: „Omul să nu cunoască din cuvintele acestea și [astfel] tu nu ai să mori!

25. Iar dacă or să audă stăpânitorii că ți-am grăit ție și or să vină către tine și or să-ți zică ție: «Vestește-ne nouă ce ți-a grăit ție împăratul! Să nu te ascunzi de noi și nu avem să te omorâm pe tine. Și ce a grăit către tine împăratul?»,

26. și [atunci] le vei zice lor: «Arunc [am aruncat] eu mila mea către ochii împăratului, pentru [ca] să nu mă întoarcă pe mine întru casa lui Ionatan, [ca] să [nu] mor acolo».

27. Și au venit toți stăpânitorii către Ieremias și l-au întrebat pe el. Și le-a vestit lor după toate cuvintele acelea, pe care i le-a poruncit lui împăratul. Și au tăcut, că[ci] nu a fost auzit cuvântul Domnului[9].

28. Și a șezut Ieremias în curtea temniței până la vremea [în] care a fost luat Ierusalimul[10].


[1] Să li se împotrivească.

[2] Pe Sfântul Profet Ieremias.

[3] Treizeci de oameni l-au scăpat pe Sfântul Ieremias de la moarte, pe când Iudas pentru 30 de arginți L-a dat la moarte pe Domnul nostru.

[4] A făcut așa cum i s-a spus.

[5] Întru mâinile haldeilor.

[6] Sfătuitorii, colaboratorii tăi.

[7] Te-au părăsit, te-au trădat.

[8] Foștii oameni de încredere vor face asta.

[9] Pentru că se enervau numai când auzeau cuvântul Domnului.

[10] Până când Ierusalimul a fost cucerit de haldei.