Ieremias, cap. 52, cf. LXX

1. Fiind cel de al 21-lea an al lui Sedechias, de când a împărățit el, și 11 ani [de când] a împărățit în Ierusalim, și numele maicii sale [fiind] Amitaal [Αμιτααλ], fiica lui Ieremias din Lovena [Λοβενα]…

2.

3.

4. Și a fost în anul al 9-lea al împărăției sale, în luna a 10-a, [în ziua] a 10-a a lunii, [că] a venit Nabuhodonosor, împăratul Babilonului, și toată puterea sa împotriva Ierusalimului. Și l-au înconjurat pe el cu garduri [καὶ περιεχαράκωσαν αὐτὴν] și l-au zidit pe el împrejur [cu] pietre [cu] patru fețe [καὶ περιῳκοδόμησαν αὐτὴν τετραπέδοις λίθοις κύκλῳ].

5. Și a venit cetatea întru apăsare [συνοχὴν] până în cel de al 11-lea an al împăratului Sedechias,

6. în luna a 9-a, și a fost întărită foametea în cetate [καὶ ἐστερεώθη ὁ λιμὸς ἐν τῇ πόλει] și nu erau pâinile poporului pământului [καὶ οὐκ ἦσαν ἄρτοι τῷ λαῷ τῆς γῆς].

7. Și a fost spartă cetatea, și toți oamenii, războinicii, au ieșit noaptea pe calea porții, între mijlocul zidului și fortăreața dinainte, care era înspre grădina împăratului, iar haldeii [au intrat] pe deasupra înconjurului cetății și au mers pe calea cea spre Arava [Αραβα].

8. Și a gonit puterea haldeilor dinapoia împăratului și l-au prins pe el când [era] dincolo de Ieriho [Ἰεριχώ], iar toți slujitorii săi au fost risipiți de la el.

9. Și l-au luat pe împărat și l-au dus pe el către împăratul Babilonului, întru Devlata [Δεβλαθα], și [acela] i-a grăit lui cu judecată [καὶ ἐλάλησεν αὐτῷ μετὰ κρίσεως].

10. Și împăratul Babilonului i-a înjunghiat pe fiii lui Sedechias către ochii săi[1] și pe toți stăpânitorii Iudasului [i-]a înjunghiat în Devlata,

11. iar ochii lui Sedechias i-a orbit și l-a legat pe el în cătușe. Și împăratul Babilonului l-a dus pe el întru Babilon și l-a dat pe el întru casa morii până în ziua [în] care a murit [καὶ ἔδωκεν αὐτὸν εἰς οἰκίαν μύλωνος ἕως ἡμέρας ἧς ἀπέθανεν].

12. Iar în luna a 5-a, [în ziua] a 10-a a lunii, a venit Nabuzardas, întâiul dintre bucătari, cel care a stat către fața împăratului Babilonului întru Ierusalim,

13. și [care] a ars casa Domnului și casa împăratului și toate casele cetății și toată casa cea mare a ars-o cu foc,

14. iar tot zidul dimprejurul Ierusalimului l-a dărâmat puterea haldeilor, cea împreună cu întâiul dintre bucătari[i împăratului].

15.

16. Iar pe cei rămași ai poporului [lui Israil], întâiul dintre bucătari [i-]a lăsat spre [a fi] vieri [ἀμπελουργοὺς][2] și spre [a fi] plugari [γεωργούς].

17. Iar stâlpii cei de aramă, cei din casa Domnului, și treptele și marea de aramă, cea din casa Domnului, le-au zdrobit haldeii și au luat arama lor și le-au dus întru Babilon.

18. Iar cununa și potirele și cârligele de carne[3] și toate vasele cele de aramă, cu care liturghiseau cu ele [ἐν οἷς ἐλειτούργουν ἐν αὐτοῖς],

19. și saffoturile [καὶ τὰ σαφφωθ] și masmaroturile [καὶ τὰ μασμαρωθ] și vasele pentru turnările cele de dedesubt și sfeșnicele și cădelnițele [καὶ τὰς θυίσκας] și cupele, care era[u din] aur, [au fost luate] cele de aur, și care era[u din] argint, [au fost luate] cele de argint, [căci toate] a[u] fost luate de întâiul dintre bucătari.

20. Iar stâlpii, cei doi, și marea [de aramă], cea una, și vițeii, cei 12, cei de aramă, de dedesubtul mării [de aramă], pe care [i-]a făcut împăratul Salomon [ὁ βασιλεὺς Σαλωμων] întru casa Domnului, [pentru acestea] nu era cumpăna cea de aramă a lor [οὐκ ἦν σταθμὸς τοῦ χαλκοῦ αὐτῶν][4].

21. Iar stâlpii [erau] cei de 35 de coți înălțimea unui stâlp și funia [era] cea de 12 coți [care] îl înconjura pe el și grosimea sa împrejur [era] cea de 4 degete.

22. Și cornișa [de de]asupra lor [era] cea de aramă și [era] de 5 coți lungimea ridicarea [ridicării] unei cornișe, iar plasa și rodiile dimprejur, [cele de] peste cornișă, [erau] toate cele de aramă. Iar după acestea, [la] stâlpul cel de-al doilea, [erau] cele 8 rodii [la] un cot [la] cei 12 coți.

23. Și erau rodiile 96 la o parte și erau toate rodiile împrejur, peste plasă, 100.

24. Și a luat întâiul dintre bucătari pe preotul cel dintâi și pe preotul cel de-al doilea și pe cei trei, pe cei care păzesc calea,

25. și pe un eunuc, care era stăpânul oamenilor războinici, și 7 oameni [dintre] cei vestiți, pe cei din fața împăratului, care au fost aflați în cetate, și pe cărturarul puterilor, pe cel care scrie pământul poporului, și 60 de oameni din poporul pământului [lui Israil], care au fost aflați în mijlocul cetății.

26. Și i-a luat pe ei Nabuzardas, întâiul dintre bucătari, și i-a dus pe ei către împăratul Babilonului, întru Devlata.

27. Și i-a lovit pe ei împăratul Babilonului în Devlata, în pământul Emat [Αιμαθ].

28.

29.

30.

31. Și a fost în cel de-al 37-lea an [de când] a fost înstrăinat Ioachim, împăratul Iudasului, în luna a 12-a, în [ziua] a 24-a a lunii, [că] l-a luat Ulemaradah [Ουλαιμαραδαχ], împăratul Babilonului, în anul [în] care a împărățit capul lui Ioachim, al împăratului Iudasului, și l-a scos pe el din casa [în] care era păzit.

32. Și i-a grăit lui cele bune și i-a dat tronul său peste tronurile împăraților celor [care erau] împreună cu el în Babilon

33. și i-a schimbat îmbrăcămintea temniței sale. Și mânca pâine pururea către fața sa [în] toate zilele [în] care a trăit,

34. iar rânduiala sa se dădea pururea de la împăratul Babilonului, din zi întru [în] zi, până în ziua [în] care a murit[5].


[1] Către ochii tatălui lor.

[2] Să fie îngrijitori ai viilor, viticultori.

[3] Cu care scoteau carnea din oală.

[4] Au fost luate fără a mai fi cântărite.

[5] Până când a murit Ioachim, împăratul Iudasului.